Ana sayfa Vergi Veraset yoluyla elde edilen malların satışı yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilir mi?

  Veraset yoluyla elde edilen malların satışı yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilir mi?

  32
  0

  Babanın üzerine olan gayrimenkul 1998 vefatı nedeniyle anne ve çocuklara kalıyor. Anne de 2020 da vefat ediyor ve gayrimenkulün tamamı 2 çocuğa kalıyor 2 çocuk miras yoluyla kalmış olan gayrimenkulü (Rayiç değeri 300.000 TL) 800.000 TL’ye satıyorlar. Bu durumda çocuklara gayrimenkul satışından ötürü herhangi bir vergi çıkacak mıdır? 

  GVK 81. maddesine göre veraset yolu ile edinilen malların satışından elde edilen gelir ve kazançlar vergi ödenmez Yıllık GV beyannamesi verilmez.


  Dar mükellef Türkiye’de elde ettiği konut geliri istisna tutarını geçmemekte fakat “2020 yılı içerisinde 6.600 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL’yi geçenler 6.600 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaklardır.” hükmü Diğer taraftan; Dar mükellefiyette tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları GVK 86’ıncı maddesi hükmüne göre gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmez hükmü vardır 1- 180.000TL’lik gelir Türkiye’de elde ettiği işyeri kira geliri içinde geçerli midir? 180.000 TL’yi aşan toplam geliri için 6.500 TL’lik mesken kira gelirini beyan edip indirim uygulamadan ödemesi mi gerekir? 

  180.000 sınırı vergiye tabi olsun veya olmasın 2020 yılında yurt içinden veya dışında elde edilen kazançlar için uygulanır. Yurt içi ve yurt dışı gelir ve kazancı 180.000 TL’den fazla ise 6.600 TL istisnadan yararlanamaz.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here