Ana sayfa Vergi Veraset ve İntikal Vergi oranları nedir?

Veraset ve İntikal Vergi oranları nedir?

907
0

Veraset ve İntikal Vergi oranları nedir?

VERGİ ORANI

Veraset ve intikal vergisinin oranı, Veraset İntikal Vergisi Kanununun 16’ncı maddesinde belirlenmiştir.

2018 yılı için vergi tarifesi aşağıdaki gibidir.

Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.


 

Örnek 1: 2018 yılında vefat eden (A) şahsından mirasçısı bulunan iki çocuğuna 500.00 TL miras kalmıştır. Her bir çocuğa kalan miras payından 202.154 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.

Her bir çocuğun miras payı % 50 (250.000 TL) olduğundan birisinin matrahı:

250.000 – 202.154 = 47.846 TL olacaktır.

Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 47.846 X %1 = 478,46 TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Buna göre ilk taksit tutarı 79,74 TL olacaktır.

Diğer mirasçı da aynı tutarda vergi ödeyecektir.

Örnek 2: (B) şahsı 2018 yılında iki çocuğuna 300.000’er TL bağışlamıştır. Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından kendisine bağış yapılan çocuklardan her biri için hesaplanacak vergi şu şekilde olur.

2018 yılı istisna tutarı 4.656 TL’dir.

Matrah 300.000 – 4.656 = 295.344 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesaplanacaktır.

240.000 X %5 (Normal oran %10) = 12.000 TL

55.344 X %7,5 (Normal oran %15) = 4.150,80 TL

12.000 + 4.150,80 = 16.150,80 TL olup, bu tutar verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 2.691,80 TL olarak ödenecektir.

Kendisine bağış yapılan diğer çocuk da aynı tutarda vergi ödeyecektir.

Matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı % 10 olarak uygulanmakta iken, Veraset İntikal Vergisi Kanununun 16’ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 1.1.2018 tarihinden itibaren %20 olarak uygulanmaktadır. İkramiyenin ayni olarak verilmesi halinde fatura tutarı esas alınır.


Kaynak:gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Veraset ve intikal vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

Ölen Kimsenin, Ölmeden Önce Borç Ve Alacakları Var İse Veraset Ve İntikal Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Göre Kazanılan Malların Değerinden Hangi Borç Ve Masraflar İndirilebilir?

Veraset intikal vergi beyannamesini vergi dairesine kim vermelidir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ekinde hangi belgeler verilmelidir?

Kimler Veraset Ve İntikal Vergisinden Muaftır?

Varis Başına 240.000 TL’ye Kadar Veraset Vergisi Ödenmeyecek – 2018

Veraset Ve İntikal Vergisi Hakkında Bilmedikleriniz…

Vefat Eden Engelliye Ait Araç, Veraset Yoluyla İntikal Edilirse ÖTV Hesaplanır mı?

Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil Edilmeyen Mallar İçin Zaman Aşımı Süresi?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here