Ana sayfa Vergi Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesini yurtdışındaki Türk konsolosluğuna verebilir miyim?

Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesini yurtdışındaki Türk konsolosluğuna verebilir miyim?

1658
0

Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesini yurtdışındaki Türk konsolosluğuna verebilir miyim?

1-Veraset ve İntikal Vergi beyannamesi hangi vergi dairesine verilir?
2-İkametgahı yurt dışında bulunanlar Veraset ve İntikal Vergi beyannamesini nereye verir?
3-Veraset ve İntikal Vergi beyannamesini varis bizzat mı verir?
4-Şans oyunlarında kazanılan ikramiyelere ait veraset beyanını kim verir?
5-Veraset ve İntikal Vergi beyannamesi vekil tarafından imzalanabilir mi?
6-Veraset ve İntikal Vergi beyannamesi vergi dairesine posta ile gönderilebilir mi?


BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER

Mükellefler, veraset ve intikal vergisi beyannamesini;

  • Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu,
  • Diğer suretle gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu, tasarrufun tüzel kişilerce veya diğer teşekküllerce yapılması durumunda tüzel kişilerin veya diğer teşekküllerin merkezlerinin bulunduğu,
  • Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan şahsın ikametgâhı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu, yerdeki vergi dairesine verirler

45 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümündeki açıklamalara göre; muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine (muristen intikal eden mal varlığının tamamının bu beyannamede beyan edilmesi) verilmesi gerekir.

Veraset ve intikal vergisinde ana prensip karşılıksız şekilde mal iktisap eden şahsın beyanname vermesidir.

Bununla birlikte, 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenen ikramiyeler üzerinden söz konusu şans oyunları ile yarışma ve çekilişleri düzenleyenler tarafından %20 (1.1.2018 tarihinden itibaren) oranında vergi tevkifatı yapılmakta ve bu tevkifat tutarı yarışma ve çekilişin yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar beyan edilmekte olup ikramiye kazanan kişilerin ayrıca bir beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

Beyanname mükellef veya vekili tarafından imzalanmalıdır. Müşterek imzalı tek beyanname verilmesi de mümkündür. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız beyannamelerini yurt dışındaki konsolosluklara verebilirler.

Beyannameler, ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği gibi taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.


Kaynak:gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

 

Varisler, Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesini birlikte veya ayrı ayrı verebilir mi?

Aile hatırası olan tablo, kılıç ve madalyalar veraset ve intikal vergisine tabi midir?

Kimler Veraset ve İntikal Vergisi ödemez?

T.C. Vatandaşının yabancı bir ülkedeki malları için Türkiye’de veraset vergisi ödenir mi?

 

Veraset ve intikal vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

Ölen Kimsenin, Ölmeden Önce Borç Ve Alacakları Var İse Veraset Ve İntikal Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Göre Kazanılan Malların Değerinden Hangi Borç Ve Masraflar İndirilebilir?

Veraset intikal vergi beyannamesini vergi dairesine kim vermelidir?

Kimler Veraset Ve İntikal Vergisinden Muaftır?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ekinde hangi belgeler verilmelidir?

Varis Başına 240.000 TL’ye Kadar Veraset Vergisi Ödenmeyecek – 2018

Veraset Ve İntikal Vergisi Hakkında Bilmedikleriniz…

Vefat Eden Engelliye Ait Araç, Veraset Yoluyla İntikal Edilirse ÖTV Hesaplanır mı?

Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil Edilmeyen Mallar İçin Zaman Aşımı Süresi?

Veraset ve İntikal Vergi beyannamesine hangi belgeler eklenmelidir?

Veraset vergi matrahı hesaplanırken devir gelen borçlar ve giderleri indirebilir miyim?

Veraset beyannamesi hangi hallerde ne zaman verilir?

Vefat eden ve varis yurt dışında farklı ülkedeyse Veraset Beyannamesinin verilme süresi nedir?

Varisler, Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesini birlikte veya ayrı ayrı verebilir mi?

Yabancı paralar veraset intikal beyannamesinde hangi değer ile beyan edilecektir?

Aile hatırası olan tablo, kılıç ve madalyalar veraset ve intikal vergisine tabi midir?

Aile hatırası olan tablo, kılıç ve madalyalar veraset ve intikal vergisine tabi midir?

Kimler Veraset ve İntikal Vergisi ödemez?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here