Ana sayfa Vergi Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hangi Değerleme Ölçülerinden Faydalanılarak Düzenlenir?

  Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hangi Değerleme Ölçülerinden Faydalanılarak Düzenlenir?

  1601
  0

  Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir.

  1- HANGİ DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNDEN FAYDALANILARAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİR?
  Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmeyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3’üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar.
  1.1- Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihinden önceki takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.
  Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler.
  İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm tarihindeki ticari varlığı beyan edilir.
  1.2- Gayrimenkuller ticari işletmeye dâhil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas olan değerle değerlenir.
  1.3- Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir.
  1.4- Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihinden önceki üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerlenir. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir.
  1.5- Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266’ncı maddesindeki hükümlere göre değerlenir.
  1.6- Yabancı paralar, borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit olunacak kura göre değerlenir.
  1.7- Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerdir.

  ***Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet haklarıyla imtiyazlar dâhil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz.

  2- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNİN TARH EDİLME SÜRESİ NEDİR?
  İdare esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine göre ikmal edilir.

  ***İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi (gayrimenkuller hariç), vergi zıyaı cezasının yarısı ile birlikte alınır.

  ***Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde % 50’ye kadar bulunacak fark için ceza uygulanmaz.

  Bu madde ve geçici 1 inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 uncu maddesinde bahis konusu edilen tamamen ödemeyi tazammun etmez.

  Kaynak: Veraset ve İntikal Vergisi

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here