Ana sayfa Vergi Uzlaşma Sağlanmış Kamu Alacakları, 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Faydalanabilir mi?

  Uzlaşma Sağlanmış Kamu Alacakları, 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Faydalanabilir mi?

  1248
  0

  1- 5736 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUNA GÖRE UZLAŞILMIŞ ALACAKLAR YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA MIDIR?
  7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 20.02.2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2’nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

  2- UZLAŞMA SAĞLANMIŞ KAMU ALACAKLARI İÇİN YAPILANDIRMA KANUNUNDAN FAYDALANMAK İÇİN HANGİ TUTARLAR ESAS ALINACAKTIR?
  5736 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen alacaklardan 7020 sayılı Yapılandırma Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar, Kanunun 2’nci maddesine göre yapılandırılacak ve ödenecek tutarın tespitinde, alacak asıllarına 5736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince ödemede gecikilen her ay ve kesri için aylık olarak uygulanması gereken;
  2.1-  %5 zammın yerine ilgili aylara ait Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
  2.2- 5736 sayılı Kanunda öngörülen ve taksitlere %5 zammın uygulandığı süreden sonra gecikilen süre için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
  esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

  ***7020 sayılı Kanuna göre; 5736 sayılı Kanunun 1 ve 2’nci maddeleri uyarınca ödenecek taksitlere ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanan faiz için herhangi bir Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmayacaktır. Binde iki oranında hesaplanan tutar, 7020 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, Kanun kapsamında yapılandırılan borcun Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla terkin edilecektir.

  ***Diğer taraftan, 5736 sayılı Kanunun 1’inci maddesi kapsamında uzlaşılarak tahakkuk ettirilen ve taksitler hâlinde vadelendirilen alacak tutarı içerisinde yer alan vergi aslı ve gecikme faizi Kanun kapsamında yapılandırılacak ve varsa vergi cezaları hakkında da 7020 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

  Kaynak: Resmi Kanunu (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here