Ana sayfa Güncel Üretim Hatları İmalatında kullanılan Pres Makinasının Amortisman Oran nedir?

Üretim Hatları İmalatında kullanılan Pres Makinasının Amortisman Oran nedir?

4665
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları, Usul Ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 95462982-105[VUK.ÖZLG-2018-89]-E.248161 03.12.2018
Konu : Siparişe Dayalı Özel Makine, Kalıp, Fikstür, ve Üretim Hatları İmalatında kullanılan 500 ton Press Makinasının Amortisman Oranı  

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; “Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı” faaliyetinde bulunduğunuz, iş yerinizde ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi sektörünün üretim faaliyetlerinde “makine ve teçhizat” olarak kullanılan, siparişe dayalı özel makine, kalıp, fikstür ve üretim hatları imalatı yapmakta olduğunuz, bahse konu üretim faaliyetinde kullanılmak üzere iktisap edilen “500 Ton Press” açıklamalı iktisadi kıymet için dikkate alınacak amortisman oranı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği,

– 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, anılan Kanunun 315 inci maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

Bahse konu listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılmış ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. Listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir. Mükelleflerce, uygun amortisman oranı tespit edilirken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarının dikkate alınması, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tâbi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranların, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edilmesi icap etmektedir.

Ayrıca, mezkûr listede, “32. Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (metal varak), aletler (anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (gaz, elektrik sobaları, radyatörler v.b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (zaviye, daire veya helezon), galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (motor, makine v.b.)” bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 20 yıl, amortisman oranı %5 olarak öngörülmüştür.

Buna göre, başvurunuzda belirtilen özel amaçlı makinelerin imalatında kullanılan “500 Ton Press” makinesinin, amortisman listesinin (32.) bölümü kapsamında 20 yılda ve %5 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Binek otoların amortisman oranı % kaçtır?

 

Tekstil üzerine dijital baskı yapan makinenin Amortisman oranı nedir?

 

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı nedir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here