Ana sayfa Vergi Uluslararası Taşımacılık İstisnasında Bedelin Döviz cinsinden hesaplanması

  Uluslararası Taşımacılık İstisnasında Bedelin Döviz cinsinden hesaplanması

  Uluslararası Taşımacılık İstisnasında Bedelin Döviz cinsinden hesaplanmasında hangi günün kuru alınacaktır?

  42
  0

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  84974990-130-127301

  24.04.2017

  Konu

  :

  Uluslararası Taşımacılık İstisnasında Bedelin Döviz cinsinden hesaplanması hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin uluslararası taşımacılık işi ile iştigal ettiği, taşınacak yük araçlara yüklendiği anda döviz cinsinden fatura düzenlendiği, malın yüklendiği andan çıkış gümrüğüne kadar yapılan harcamalara ilişkin KDV’nin iadesinin talep edileceği belirtilerek, bedelin hesaplanmasında fatura tarihindeki döviz kurunun mu yoksa aracın gümrükten çıktığı andaki döviz kurunun mu esas alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KDV Kanununun;

  1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  7 nci maddesinde, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde, hizmetin iç parkura isabet eden kısmının Türkiye’de yapılmış sayılacağı,

  10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

  14 üncü maddesinde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna olduğu,

  26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği, cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye Bakanlığının belirleyeceği

  hüküm altına alınmıştır.

  Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/C-1.1.) bölümünde;

  “3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

  İstisna kapsamına;

  – Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

  – Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren,

  – Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren

  taşıma işleri girmektedir.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Aynı Tebliğin (III/A-1.1.) bölümünde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrileceği, Merkez Bankasınca Resmi Gazetede ilan edilmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kurunun esas alınacağı belirtilmiştir.

  Buna göre, uluslararası taşımacılık faaliyetinde vergiyi doğuran olay hizmetin ifası ile, hizmetin ifasından önce fatura düzenlenmesi halinde ise faturanın düzenlendiği tarihte meydana gelmekte olup, Şirketinizce fatura hizmetin ifasından önce düzenlendiğinden, bedelin hesaplanmasında faturanın düzenlendiği tarihteki döviz kurunun esas alınması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here