Ana sayfa Muhasebe Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetleri KDV’den istisna mıdır?

  Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetleri KDV’den istisna mıdır?

  Deniz ve hava limanlarında yüklerin ve konteynerlerin yüklenmesi ve indirilmesi gibi alınan hizmetlerin müşterilerinize yansıtılması işleminde, söz konusu hizmetlerin KDV Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında mı yoksa aynı Kanunun 13/b maddesi kapsamında mı değerlendirileceği hak.

  89
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

  Sayı : 39044742-130[Özelge]-125671 08.02.2019
  Konu : Uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin alınan hizmetlerin istisna kapsamında olup olmayacağı.
  İlgi : 07/03/2017 tarih 278024 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü işiyle iştigal ettiğinizi belirterek bu faaliyetiniz çerçevesinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesi kapsamında deniz ve hava limanlarında yüklerin ve konteynerlerin yüklenmesi ve indirilmesi gibi alınan hizmetlerin müşterilerinize yansıtılması işleminde, söz konusu hizmetlerin KDV Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık faaliyeti kapsamında mı yoksa aynı Kanunun 13/b maddesi kapsamında mı değerlendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

  -14/1 inci maddesinde ise transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden müstesna olduğu

  hükme bağlanmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce sunulan uluslararası taşımacılık hizmeti kapsamında Şirketinizce başka firmalardan alınan deniz ve hava limanlarında yüklerin ve konteynerlerin gemilere yüklenmesi ve indirilmesi gibi hizmetlerin (KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında istisna olan) Şirketiniz tarafından sunulan uluslararası taşımacılık organizasyonu kapsamında yapılan giderler olması ve Şirketinizce sunulan hizmetin KDV Kanununun 14 üncü maddesine göre uluslararası taşımacılık kapsamında bulunması kaydıyla, Şirketinizce düzenlenecek faturada KDV Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında KDV hesaplanmayacaktır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here