Ana sayfa Duyurular Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ 10 Aralık 2019

  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ 10 Aralık 2019

  476
  0

  10 Aralık 2019 SALI

  Resmî Gazete Sayı : 30974

  TEBLİĞ

  Ticaret Bakanlığından:

  ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN 
  SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

  (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/30)

  MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


  Kaynak: Resmi Gazete 10 Aralık 2019
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here