Ana sayfa Vergi Ücret Matrahından Hangi Sigorta Katkı Payları Ne Şekilde İndirilir?

  Ücret Matrahından Hangi Sigorta Katkı Payları Ne Şekilde İndirilir?

  1118
  0

  ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI ÜCRET MATRAHINDAN NE ŞEKİLDE İNDİRİLİR?
  Gelir Vergisi Kanununun 63/3 üncü maddesine göre, sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;
  1- Ücretlinin şahsına,
  2- Eşine,
  3- Küçük çocuklarına
  ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile,
  4- Ölüm,
  5- Kaza,
  6- Sağlık,
  7- Hastalık,
  8- Engellilik,
  9- İşsizlik,
  10- Analık,
  11- Doğum,
  12- Tahsil,
  gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler indirim konusu  yapılmaktadır.

  ***İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

  ***6327 sayılı Kanunun 5 inci  maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3)  numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren,  ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının tespitinde bireysel emeklilik  sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here