Ana sayfa Vergi Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşının yurtdışındaki konutu için verilen proje hizmetinde KDV...

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşının yurtdışındaki konutu için verilen proje hizmetinde KDV olacak mı?

489
0

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşının yurtdışındaki konutu için verilen proje hizmetinde KDV olacak mı?

KONU

Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşının yurtdışındaki   konutu için verilen proje hizmeti.

SORU

… Şirketinizce Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olan bir şahsın yurt dışında bulunan konutunun

tadilat işlemlerinin üstlenildiği, söz konusu tadilat işlemlerinin tamamının yurt dışındaki firmalara yaptırılacağı,

proje kapsamında malzeme ve işçiliğin yurt dışındaki firmalar tarafından temin edildiği ifade edilerek Şirketinizce

Türk vatandaşı şahsa düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımızın

görüşü talep edilmektedir.

 CEVAP

Buna göre, Şirketinizin Türk vatandaşı şahsın yurt dışındaki konutu için yurt dışında yapacağı tadilat işlemleri

verginin konusuna girmeyeceğinden, düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Diğer taraftan söz konusu

işlemin hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olması da söz konusu olmayacaktır.

Öte yandan, KDV nin konusuna girmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt içinde yapacağınız giderlere ilişkin

yüklenilen KDV’nin Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılması mümkün

bulunmamaktadır.

 

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 39044742-010.01-15683 25/02/2016
Konu : Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşının yurtdışındaki   konutu için verilen proje hizmeti.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizce Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olan bir şahsın yurt dışında bulunan konutunun tadilat işlemlerinin üstlenildiği, söz konusu tadilat işlemlerinin tamamının yurt dışındaki firmalara yaptırılacağı, proje kapsamında malzeme ve işçiliğin yurt dışındaki firmalar tarafından temin edildiği ifade edilerek Şirketinizce Türk vatandaşı şahsa düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılması; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını ve hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

-30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinde ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde belirtildiği üzere, Türkiye’deki bir mükellefin yurt dışında yaptığı inşaat, onarım, montaj işlerinin Türkiye’de ifa edilmemesi veya bu hizmetlerden Türkiye’de faydalanılmaması durumunda KDV’nin konusuna girmediği açıklanmıştır.

Buna göre, Şirketinizin Türk vatandaşı şahsın yurt dışındaki konutu için yurt dışında yapacağı tadilat işlemleri verginin konusuna girmeyeceğinden, düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Diğer taraftan söz konusu işlemin hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olması da söz konusu olmayacaktır.

Öte yandan, KDV nin konusuna girmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt içinde yapacağınız giderlere ilişkin yüklenilen KDV’nin Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here