Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Türkiye Otomotiv Sanayine ilişkin bazı istatistikler

Türkiye Otomotiv Sanayine ilişkin bazı istatistikler

67
0

Türkiye Otomotiv Sanayii Toplam Araç Üretimi (2010 – 2017), (adet)

Tablo’da  Türkiye otomotiv sanayi gelişiminin, yıllara göre araç üretim miktarı stabil olmasa da sürekli artış eğiliminde bulunduğu gözükmektedir. Üretim artışında Avrupa pazarının güçlü olması etkili olmuştur. Buna ek olarak belirli pazarlara yönelik üretim planları dahilinde gerçekleşen yeni yatırımlar, kapasite artışı ve yeni model üretimleri toplam adet bazında ana sanayii araç üretiminin yükselmesini sağlamıştır.

Aşağıdaki tabloda da, firma bazında üretim rakamları gösterilmiştir. Bu sayede Türkiye’nin üretim ve ihracat kapasitesine daha spesifik bakabilmemizi sağlayacaktır. Tofaş, 2013 yılındaki 244.614 adet üretimini, 2017 yılında 384.174 olarak gerçekleştirerek Türkiye otomotiv üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Ford Otosan, Oyak – Renault, Toyota ve diğer firmalarda üretim adetlerine bakıldığında, yıllara göre artış eğiliminde oldukları gözükmektedir.

Türkiye Otomotiv Sanayii Firma Bazında Üretim Adetleri (2013 – 2017)

Türk otomotiv ana sanayinde faaliyet gösteren firmaların 2013 – 2017 üretim miktarlarına bakıldığında, genel anlamda artış gösterdiği izlenmektedir. Tofaş, Renault ve Toyota’nın kapasite artırımına gitmeleri ve yakın zamanda seri üretime geçirdiği yeni modellerle birlikte, ilerleyen yıllarda toplam üretimlerini daha da arttıracağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv üreticilerinin üretim miktarları arttıkça, Türkiye ihracat rakamlarında da artış izlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda Türkiye otomotiv sektörüne yönelik dış ticaret verileri gösterilmiştir. Türkiye toplam ithalatı 2017 yılında bir önceki yıla göre %18’lik bir artış göstererek 233.791 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. İhracat oranlarına bakıldığında %10’luk bir artış göstermiştir. Türkiye toplam ithalat oranı ihracat oranından fazla olduğundan dış ticaret açığında da artış izlenmiştir. Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %37 oranında artmıştır. Otomotiv sektörü toplam ithalatı %2, toplam ihracat oranı ise artış göstererek %21 oranında değişim gerçekleşmiştir. Otomotiv sektörü, genel anlamda dış ticaret fazlası vermiş gözükse de, Türkiye ortalamasında bu oran çok etkili olamamıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Verileri (2014 – 2017), (bin ABD doları)

Otomotiv sektörü, 2016 yılına oranla %232 dış ticaret fazlası vererek, 6.5 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Otomotiv ithalatının, ihracatı karşılama oranı da %24 artış göstererek, 1.37 seviyesine yükselmiştir. Otomotiv sektörü içerisindeki en yüksek payı oluşturan otomobil ihracatı %41 artış göstererek 11.8 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştır. Otomotiv sektörü, Türkiye ihracatının %15.2’sini, ithalatın ise %7,5’ini oluşturmaktadır. aşağıdaki tabloda gösterilen verilere göre, 2017 yılı üretim seviyesiyle birlikte Türkiye, dünya otomobil üretiminde dünyada 14. Avrupa’da ise 6. sırada yer almaktadır. Türkiye otomotiv üretimi 2016 yılına göre %14,12 artış göstererek toplam üretimi adedini 1 milyon 700 bin seviyelerine yükseltmiştir.

Ülkelere Göre Dünya Otomotiv Üretimi (2017), (ilk 35 ülke – adet)

Türkiye otomotiv sektöründeki büyümenin nedenleri olarak; Türkiye’nin hızlı ekonomik büyümeye ve gelişmekte olan ülkeler arasında yer alması, artan nüfusuyla birlikte alt yapı eksikliğinin devam etmesi, toplu taşıma sistemlerinin eksikliği, konut ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde devam etmesi, demir yolu taşımacılığının yeterli olmayışı gibi etkenlerden dolayı ticari ve hafif ticari araçlara olan talep sürekli artmaktadır. Aynı zamanda AB pazarına yakınlığı ve bununla birlikte Türkiye’de ticari araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının otomobil segmentine göre daha düşük seviyede uygulanması, ticari araçlara olan talebin artmasını sağlamaktadır.

Bu sebeple, Türkiye kendi iç pazarını beslemekle beraber Avrupa ve diğer pazarlara da ihracatta bulunmaktadır. Türkiye otomotiv ana sanayiinin otomobil üretiminde ekonomik segmentlere odaklanması Türkiye otomotiv pazarında tüketicilerin gelir kısıtıyla karşılaşmaları ve ilgili segmentteki küresel fiyat rekabetinden kaynaklanmaktadır.

Tuğbay Behlül MACİT

 


Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here