Ana sayfa Güncel Kira Sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılması yasaklandı. Mevcut sözleşmeler 30 gün içinde TL...

Kira Sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılması yasaklandı. Mevcut sözleşmeler 30 gün içinde TL olarak düzeltilecek!

1379
0

Kira Sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılması yasaklandı. Mevcut sözleşmeler 30 gün içinde TL olarak düzeltilecek!

Karar Tarihi : 13 Eylül 2018 – Perşembe 


 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 7/8 /1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenene haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 8- Bu Kararın 4 Üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar Hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür.


Kaynak:Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu /4 Madde Ek Bent Resmi Gazete 13.09.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİK


https://www.muhasebenews.com/ihracat-yapanlar-dikkat-ihracat-bedelinin-%80inin-turkiye-getirilme-zorunlulugu-geldi/

 

https://www.muhasebenews.com/ihracat-bedellerinin-%80inin-turkiyeye-getirilmesi-ve-bankalara-bozdurulmasi-soru-cevap/

 

İhracat Faturası Ve İhracat Kapanış Tarihleri Farklı Olduğunda, İhracatta Yüklenilen KDV Hangi Dönemde Beyan Edilmelidir?

 

İthalat, İhracat, Dış Ticaret Açığı, Doğrudan Yatırım girişi nedir? 

 

Yolcu Beraberi Eşya İhracatından doğan KDV iadesi için ibraz edilecek belgeler nelerdir?

 

Hizmet İhracatından oluşan KDV alacağı nasıl talep edilir?

 

Finansal kiralamalarda (Leasing) KDV oranı nedir?

 

Mali Borçlar – Leasing Fatura

 

Mali Borçlar – Leasing Tahakkuk

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here