Ana sayfa Vergi Tüm Satışlarına Fatura Veren İşletmelerin Yeni nesil ÖKC Kullanım Mecburiyeti Var mıdır?

Tüm Satışlarına Fatura Veren İşletmelerin Yeni nesil ÖKC Kullanım Mecburiyeti Var mıdır?

Tüm Satışlarına Fatura Veren İşletmelerin YN ÖKC Kullanım Mecburiyeti Var mıdır?

641
0

Tüm Satışlarına Fatura Veren İşletmelerin YN ÖKC Kullanım Mecburiyeti Var mıdır?

Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler ile Bakanlıkça mecburiyet dışı bırakılanların YN ÖKC kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Bu çerçevede;

  • Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazanç Sahipleri,
  • Serbest Meslek Erbabı,
  • Zirai Kazanç Sahipleri,
  • Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Sahipleri,
  • Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri,
  • Ücret geliri elde edenler,
  • Perakende mal ve hizmet satışı bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, (Örneğin: toptancılar) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğler uyarınca ÖKC kullanım zorunluluğu dışında bırakılan mükellefler (https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/okckullanimindanmuaftutulanl ar.pdf) · 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere; belli işletme büyüklüklerini sağlayan mükelleflerimizden, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olan ve tüm satışlarına e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura vermeyi tercih eden mükelleflerimiz Tebliğin ilgili bölümünde belirlenen diğer teknik koşulları sağlamaları kaydıyla,

ÖKC kullanımından muaf tutulmuşlardır (Ayrıca Bkz. 15. soru).

Belirtilen bu mükellef grupları dışında kalan mükelleflerin, perakende mal ve hizmet satışlarının bulunması durumunda, tüm satışlarına matbu fatura (e-Fatura ve e-Arşiv fatura dışında kalan matbaa baskılı fatura ) verilmesi, perakende mal ve hizmet satışlarının YN ÖKC ile entegre ve bağlantılı gerçekleştirilmesi mecburiyetini ortadan kaldırmamakta olup perakende mal ve hizmet satışlarında YN ÖKC kullanmaları gerektiği tabiidir.

Bu nedenle, tüm satışlarına matbu fatura veren mükelleflerimizin, perakende mal ve hizmet satışlarını gerçekleştirirken kullandığı fatura düzenleme sistemlerini YN ÖKC ile GMP-3 dokümanında belirtilen kurallar çerçevesinde eşleştirerek 28 kullanması ve YN ÖKC’den “Fatura Bilgi Fişi”nin düzenlenmesi ve müşteriye verilmesi (banka vb. kuruluşlara ait kartlar dışında gerçekleştirilen nakit satışlarda faturanın satış anında müşteriye verilmesi durumunda, YN ÖKC’den düzenlenen bilgi fişinin sadece elektronik ortamda yazarkasada kayıt altına alınması yeterli olup, ayrıca müşteriye verilmesi zorunlu değildir.) gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here