Ana sayfa Mevzuat TL’ye uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

TL’ye uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

391
0

 

GİB tarafından, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında sirküler yayınlandı.

 

Döviz cinsinden sözleşmelerin TL olarak yeniden belirlenmesine ilişkin kâğıtlarda, TL toplam bedelin, döviz cinsi bedel ile değişiklik tarihindeki döviz kurunun çarpımıyla bulunacak tutarı geçmemesi halinde, ayrıca damga vergisi aranmayacak.

 

Sirkülere göre, belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunuyor. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kâğıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.

 

Bu çerçevede, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden sözleşmelerin bedellerinin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kâğıtlarda, belirlenen şartları birlikte taşıması halinde ayrıca damga vergisi aranılmayacak.

 

Buna göre, sözleşmelerin taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi gibi diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması gerekecek. Değişiklik sonrası Türk lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kâğıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi, ilk sözleşmeye atıf yapılmış olması şartı aranacak.

 

Öte yandan düzenlenen kâğıt, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisi ödenecek.

 

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan ödenmiş olması halinde ise artan bedel nedeniyle bu kâğıttan ayrıca damga vergisi aranmayacak.

 

Bedelin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kâğıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisi talep edilecek.

 

Diğer taraftan, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşme ihtiva ettiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi damga vergisine tabi olacak.Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here