Ana sayfa SGK Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı (Ek-6) nedir? Prim tutarı nedir?

  Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı (Ek-6) nedir? Prim tutarı nedir?

  161
  0

  1- EK-6 ya göre 10 günden az prim ödeyenler için (ticari taksiler şoförleri gibi) MUHSGK açısından yapılması gereken bir durum var mıdır? Dinlediğimiz seminerlerde basit işverenler ile EK-9’a tabi olanların MUHSGK’dan muaf olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak EK-6 konusunda açıklayıcı bir bilgi göremedim.

  2- Basit usul taksinin beyannamelerini vereceğim. MUHSGK beyannamesini nasıl vermem gerek? Çalışanların bordrolarında kesinti yapılacak mıdır? Muhtasar beyannamesini verirken dikkat etmem gereken bir husus var mı?

  Ek 6 sigortalılar için geçmişte de şimdi de bildirge verilmez. Bir tek 10 günden az olan ek 6 kapsamında olmayan emekli çalıştıran geçmişte APHB verdiği için şimdi MUHAPHB verecektir.

  Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalılığı (Ek-6)

  6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

  Şartları

  • Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
  • İsteğe bağlı sigortalı olmama,
  • Banka sandıklarına tabi çalışmama,
  • Gelir veya aylık almama,
  • 18 yaşını doldurmuş olma,

  şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  Müracaat Şekli

  Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, SGK internet sitesinde örneği yer alan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak, araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmayacaktır. Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

  Sağlanan Haklar

  Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine malullük ve yaşlılık aylığı, ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak, kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

  Prim İşlemleri

  2020 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 27 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2020 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 2.943.00 TL × %32,5 × 27 ÷ 30= 860.83 TL’dir. Bu kapsamdaki sigortalıların %3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı 2.943.00 TL × %35,5 × 27 ÷ 30= 940,29 TL olmaktadır.

  Site yönetiminde sadece kapıcı çalışıyor. Kolay işverenlik nedir? Nasıl geçebilirim?

  5510 sayılı Kanunun Ek-9.Maddesi kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerlerindeki kolay işverenlik uygulamasının usul ve esasları SGK tarafından belirlendi.

  1/3/2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınacak işyeri ve sigortalı tescil işlemleri 1/3/2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermelerine gerek bulunmadığı, 1/3/2019 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde ise başvuru ve giriş programları yürürlüğe girinceye kadar işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgeleri ile bildirileceği,

  E-sigorta başvuru ve şifre işlemlerinin ise e-Devlet üzerinden yapılacağı,

  Tahakkuk ve primlerin ödenmesi Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemlerinin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılabileceği,

  Beyan edilen gün sayısının 30 günden az olması halinde eksik gün belgelerinin Kurumca istenildiğinde ibraz edilmek üzere saklanması gerektiği,

  Beyan edilen gün kazançlarda değişiklik yapılmadığı sürece takip eden aylarda tahakkuk edecek primlerin sisteme kaydedilen son beyan ve kazanç üzerinden otomatik olarak tahakkukun oluşturulacağı,

  Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanacağı, Kolay işverenliği geçen konut kapıcılığı işyerlerine damga vergisi tahakkuku yapılmayacağı

  Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların sigortalılıklarının; Çalışmaların sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi,

  Aylık talebinde bulunulması,

  Sigortalının ölümü,

  Hallerinde sona ereceği ve programlar işletime alınıncaya kadar mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla 10 gün içinde bildirileceği,

  Prim teşvikleri ve ücret desteği yönünden İlgili kanunlardaki şartların sağlanması kaydıyla prim teşvikleri destek ve indirimlerden yararlanılabileceği,

  Genelgenin 1/3/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

  Ek 9 kapsamında bulunanlar Muhaphb kapsamına dâhil olmamaktadırlar


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here