Ana sayfa SGK Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalı Olma Şartları Nelerdir?

  Ticari Taksi Şoförlerinin Sigortalı Olma Şartları Nelerdir?

  2159
  0

  1- KİMLER TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞINDAN FAYDALANABİLİR?
  6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 51’inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6’ıncı madde ile 01.03.2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara, kendileri tarafından prim ödemeleri imkânı sağlanmıştır. Bu sigortalılar, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

  2- TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİ SİGORTALILIĞINDAN FAYDALANMA ŞARTLARI NELERDİR?
  Ticari taksi şoförlüğü sigortalısı şartlarından yararlanmak isteyenlerin;
  2.1- Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
  2.2- İsteğe bağlı sigortalı olmama,
  2.3- Banka sandıklarına tabi çalışmama,
  2.4- Gelir veya aylık almama,
  2.5- 18 yaşını doldurmuş olma,
  şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  3- TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLERİ SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN NASIL VE NEREYE MÜRACAAT EDİLİR?
  Bu sigorta kolu kapsamına dâhil olmak isteyenler,
  3.1- SGK internet sitesinde örneği yer alan Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesini, toplu taşıma aracı sahibinin bağlı bulunduğu meslek odası ya da meslek kooperatiflerince onaylatarak,
  3.2- Araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte şoförlük mesleğini yaptıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  ***Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı işe giriş bildirgeleri işleme alınmayacaktır.

  ***Ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışılması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlanılması halinde, her bir araç sahibiyle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de SGK ’ya verilmesi gerekmektedir.

  4- TİCARİ TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?
  Bu sigortalılara, 5510 sayılı Kanuna göre gerekli şartları yerine getirmeleri halinde kendilerine
  4.1- Malullük ve yaşlılık aylığı,
  4.2- Ölümleri halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak,
  4.3- Kendileri ya da bakmakla yükümlü oldukları kişiler, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here