Ana sayfa İstatistik Ticari krediler 2020 yılı Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına...

Ticari krediler 2020 yılı Mart ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 2.364 milyar TL oldu

24
0

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Mart 2020

Krediler 3 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılı ilk çeyreği sonunda, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 14 artarak 3.023 milyar TL oldu. Kredi stokundaki artış hızı ivme kazanmıştır.

Nakdi kredilerin 2.925 milyar TL’si bankalar, 49 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 27 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 22 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Mart ayı itibarıyla 183 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 174 milyar TL’si bankalara; 5 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,6 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Mart 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 5,7 olurken, 2020 yılı başında başlayan gerileme devam etti.

Ticari krediler 2,4 trilyon TL oldu

Ticari krediler 2020 yılı Mart ayı itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 2.364 milyar TL oldu.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerjidir.

Mart 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 11,1 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,1 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 659 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler 2020 yılı Mart ayı itibariyle önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 659 milyar TL oldu.
Bireysel kredilerin yüzde 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 0,4 puan düşerek yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 32,2 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,2 milyon kişi artarak 32,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin TL düzeyinde
gerçekleşti.

114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

Mart ayında 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 92 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 74 bin oldu. 32 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2020 yılı Mart ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 202 milyar TL, Ankara’da 64 milyar TL ve İzmir’de 45 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 58 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.

 


Kaynak: TBB Verileri 18.05.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here