Ana sayfa TTK Ticaret Gemilerinin Sicil Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Ticaret Gemilerinin Sicil Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

  6392
  0

  1- GEMİ SİCİLİ NERELERDE VE KİMLER TARAFINDAN TUTULUR?
  Sicil müdürlükleri ve bölgeleri;
  1.1- Türk gemileri için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun göreceği yerlerde gemi sicili tutulur.
  1.2- Gemi sicilleri, liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri tarafından, o yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gözetimi altında tutulur. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme varsa, gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.

  ***Türk Medenî Kanununun 1007’nci maddesi gemi sicilleri hakkında da geçerlidir.

  2- TİCARET GEMİLERİNİN SİCİL TESCİLİ NEREDE YAPILIR?
  Yetkili sicil müdürlüğü;
  2.1- Gemi, bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur.
  2.2- Bir geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden yönetildiği takdirde, malik, gemisini dilediği yer siciline tescil ettirebilir.
  2.3- Malikin, Türkiye’de yerleşim yeri veya ticari işletmesi yoksa bu Kanunda yazılı hakları kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere, sicil müdürlüğüne o bölgede oturan bir temsilci göstermesi gereklidir.

  ***Gemi siciline, 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sahip ticaret gemileri ile TTK 935’inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yazılı gemiler kaydolunur.

  3- TESCİLİ ZORUNLU OLAN GEMİLER NELERDİR?
  18 gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, tescil isteminde bulunmak zorundadır.

  4- HANGİ GEMİLERİN TESCİLİ ZORUNLU DEĞİLDİR?
  Tescili caiz olmayan gemiler;
  4.1- Türk gemisi olmayan gemilerle,
  4.2- Yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan Türk gemileri,
  4.3- Donanmaya bağlı harp gemileri,
  4.4- Yardımcı gemiler,
  4.5- Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerine ait münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler,
  Türk Gemi Siciline tescil olunamaz.

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here