Ana sayfa TTK Ticaret Gemilerinde İntifa Hakkı Nasıl Kurulur?

  Ticaret Gemilerinde İntifa Hakkı Nasıl Kurulur?

  1440
  0

  TİCARET GEMİLERİNDE İNTİFA HAKKI NASIL KURULUR?
  1-
  Sicile kayıtlı gemiler üzerinde intifa hakkı kurulabilir.
  2- İntifa hakkı, aksi kararlaştırılmadıkça, sahibine üzerinde kurulduğu gemiden tam yararlanma yetkisini sağlar.
  3- Akdi intifa hakkının kurulmasında TTK 1015’inci madde hükmü uygulanır.

  ***Sicile kayıtlı gemi üzerindeki intifa hakkı Türk Medenî Kanununun taşınmazlar üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tabidir.

  ***İntifa hakkı ile gemi ipotekleri arasındaki ilişkiler Türk Medenî Kanununun 869’uncu maddesi hükmüne tabidir. Aynı tarihle kaydedilmiş bulunan haklar aynı derecededir. Gemi ipoteğinin derecelerinin değiştirilmesi ve ipoteğin malike karşı alacaklıya sağladığı hakların zaman aşımına uğraması ile ilgili hükümler burada da uygulanır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here