Ana sayfa Vergi Teşvik Belgeli Mallarda KDV İstisnası Nasıl Uygulanır?

  Teşvik Belgeli Mallarda KDV İstisnası Nasıl Uygulanır?

  2272
  0

  1- HANGİ SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ TEŞVİK BELGELİ YATIRIM KAPSAMINDA KDV’DEN İSTİSNA TUTULMUŞTUR?
  Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (d) bendi uyarınca yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna tutulmuştur.

  2- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ SABİT KIYMETLER KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDAN YARARLANILABİLİR?
  2.1-
  Yatırım teşvik belgesi kapsamında katma değer vergisi istisnası uygulamasından yararlanacak olan makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir.
  2.2- Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir.

  3- HANGİ TESLİM VE HİZMETLERE YATIRIM TEŞVİK BELGELİ OLARAK KDV İSTİSNASI UYGULANABİLİR?
  Bir teslim veya hizmetin bu istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması, makine-teçhizat, yazılım ya da gayri maddi hak niteliğinde olması ve bunların kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden oluşması gerekmektedir.

  ***Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makina ve teçhizat kapsamına girmediği için istisnadan yararlanamayacaktır.

  4- HANGİ TAŞIT ARAÇLARI, MAKİNE VE TEÇHİZAT KAPSAMINA GİRMEZ VE KDV İSTİSNASI UYGULANMAZ?
  4.1-
  Taşıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmez.
  4.2- Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamayacaktır.
  4.3- Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslimi ve ithali istisna kapsamındadır.

  5- HANGİ HAVA, DENİZ VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI KDV İSTİSNA KAPSAMINDADIR?
  Diğer taraftan, hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları bu istisna kapsamında makina ve teçhizat olarak değerlendirilmez. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesindeki şartların mevcudiyeti halinde, bu araçların teslim ve ithalinde, “araçlara ilişkin istisna” hükümleri çerçevesinde istisna uygulanabilecektir.
  Ayrıca, teşvik belgesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin (KDV hariç) en az 100 TL tutarındaki teslim ve hizmetler için istisna kapsamında işlem yapılabilecektir.

  6- YATIRIM TEŞVİK BELGELİ KDV İSTİSNASININ YANLIŞ UYGULANMASI HALİNDE CEZA UYGULANIR MI?
  Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi zıyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

  Kaynak: 3065 sayılı Kanun – Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here