Ana sayfa Vergi Teşhir için gönderilecek ürünler için nasıl bir belge düzenlemeliyiz?

  Teşhir için gönderilecek ürünler için nasıl bir belge düzenlemeliyiz?

  44
  0

  Firmam kendi ürettiği bir makineyi fuarda sergilemek üzere başka bir yurtiçi firmasına bedelsiz olarak gönderiyor. Yurtiçine gönderdiğimiz makine alıcı firma tarafından serbest bölgede fuarda sergilendikten sonra tarafımıza geri iade edilecek. Herhangi bir bedel alınmayacak. Bunun için nasıl bir fatura düzenlemeliyiz?

  Bu işlem için Fatura düzenlenmez.

  Sevk irsaliyesi veya e-irsaliye düzenlenir.

  İrsaliyenin üstüne TEŞHİR için sevk edilen mal diye şerh yazılır.

  Özelge: Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

  Sayı : 64950229-105[Mük.257-2014/5]-5119 03/07/2014
  Konu : Promosyon amaçlı verilen stantlar ve numune ürünlerde belge düzeni

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin üretmiş olduğu ürünleri distribütörler ve zincir mağazalar aracılığı ile nihai tüketiciye ulaştırdığınız, satışlarınızı arttırmak amacıyla ürünlerinizi satan söz konusu müşterilerinize numune ürünleriniz ile ürünlerinizin teşhiri amacıyla promosyon amaçlı stantların bedelsiz olarak verildiği, bu promosyon ürün ve stantlar için düzenlenecek sevk irsaliyesinde “Bu ürünler/emtia promosyon/numune olup bedelsizdir.” ifadesinin yeterli olup olmadığı ile bu teslimler için ayrıca bir fatura düzenlenmesine gerek olup olmadığı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü, 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendinde ise “…Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.”  hükmü yer almaktadır.

           Buna göre, şirketinizin satışlarını arttırmak amacıyla distribütörleriniz ve zincir mağazalara bedelsiz olarak verilen numune ürünleriniz ile ürünlerinizin teşhirinde kullanılan stantlar için bu malların numune/promosyon olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmekte olup, fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here