Ana sayfa Muhasebe Temmuz ayında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan firmalar e-Defter uygulamasına ne...

  Temmuz ayında zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına dahil olan firmalar e-Defter uygulamasına ne zaman dahil olmalıdır?

  62
  0

  Yeni kurulan şirket kendi isteğiyle elektronik fatura e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmak istiyor. Bu süreçte bu başvuruları yapacağı için e-deftere başvuru yapmak zorunda mıdır?

  e-defter zorunluluğu 2018-2019 yılı satışın 10 milyon ve üstü olması gerekir.

  Konu ile ilgili aşağıdaki linki inceleyiniz.

  https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/e_uygulamalar_tablo_ozet.pdf

  Temmuz ayı içinde e faturaya geçtik. E-defter geçiş işlemlerine Ocak 2021’de mi başlayacağız?

  1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-defter yükümlülükleri 01.01.2021 tarihinde başlayacaktır. Bu sebeple 2021 yılından ÖNCE e-defter başvurunuzu; yükümlülüğünüz 01.01.2021 tarihinde başlayacak şekilde yapmalısınız.


  e- DEFTER 

  1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler

  e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren ), 2018 yada 2019 yılı hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.01.2021 tarihinden itibaren. (e-Fatura’ya geçişi 1/7/2020-yıl içine rastlayan bir tarih olduğu için) (3 SN ELEKTONİK DEFTER GT)

  2018 yılı hasılatı 10.000.000 TL yi geçenler 01.01.2020 tarihinden itibaren (454 SN VUK GT)

  ———————————————————————————————————————————- 

  2- 19.10.2019 tarihi itibariyle Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

  Bu Tebliğ yayım tarihi (19/10/2019) itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, (3 SN ELEKTONİK DEFTER GT )

  ———————————————————————————————————————————-

  3- Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. (3 SN ELEKTRONİK DEFTER GT)

  Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde (en az üç ay) e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir.

  ————————————————————————————————————————————-

  4- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabilirler. ( 3 SN ELEKTRONİK DEFTER GT)

  Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler

  ————————————————————————————————————————————-

  5- Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, (3 SN ELEKTONİK DEFTER GT)

  Başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler.

  ————————————————————————————————————————————-

  6- e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. (3 SN ELEKTONİK DEFTER GT )

  Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

  ————————————————————————————————————————————-

  7- 2018 yılında internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler (3 SN ELEKTRONİK DEFTER GT 1.1.2020)

  1.1.2020


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here