Ana sayfa Vergi Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin ÖTV Tutarları Nedir?

Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin ÖTV Tutarları Nedir?

Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin ÖTV Tutarları Nedir?

101
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 06.07.2020/142-1

Temmuz- Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları

ÖZET Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/3 maddesi uyarınca 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler ile (B) Cetvelinde yer alan tütün mamullerinin maktu ve asgari maktu vergi tutarları Yİ-ÜFE artış oranı olan %6,89 oranında artmıştır. 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/3 maddesinin III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler ile (B ) Cetvelinde yer alan tütün mamullerinin maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının Yİ-ÜFE artış oranında artmasını öngören düzenleme Ocak-Temmuz 2020 döneminde uygulanmamıştı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibidir.

“3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır.”
…”

Bu düzenlemeye göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yer aldığı ÖTV Kanununa ekli III Sayılı yer alan maktu ve asgari maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında arttırılmaktadır1.
2014 yılından itibaren TÜİK üretici fiyat endeksi yerine yurtiçi ve yurtdışı üretici fiyat endeksleri uygulamasına geçmiştir.
31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12/3 maddesinin III Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler ile (B ) Cetvelinde yer alan tütün mamullerinin maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının Yİ-ÜFE artış oranında artmasını öngören düzenlemenin Ocak-Temmuz 2020 döneminde uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştı.
Ancak daha sonra 13 Mayıs 2020 tarih ve 31126 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2537 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ait (2402.20, 2402.90.00.00.00 ve 24.03) asgari maktu vergi tutarları değiştirilmişti.
En son ÖTV Kanununa ekli III sayılı Tablonun (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallarda TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89 arttığından2 uygulanacak ÖTV tutarları 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artmıştır. Buna göre ÖTV Kanunu’na ekli III sayılı Tablonun (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallarda uygulanacak ÖTV tutarları 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi olmuştur.
1 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesinde “4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.” düzenlemesi yer almıştır.
2TUIK, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33761

(III) SAYILI LİSTE
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi gereğince güncellenen liste
Yürürlük: 3/7/2020

(A)CETVELİ


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 06.07.2020/142
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here