Ana sayfa Duyurular Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs...

Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba ve Bs lere Dahil Edilmeyecek

48
0

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını
“Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını
ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri
yükümlülüğü bulunmaktadır. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler
halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat
24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Buna ilişkin değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının
Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil
edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel
olarak 509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.

2) Buna göre ilk uygulama, Temmuz ayına ilişkin düzenlenen formların verileceği
Ağustos ayı bildirimleri için geçerlidir.

3) Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya
kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki
haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm
belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde
sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında
kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin,
Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim
bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

362, 381 ve 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre
defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmişti.

Bu kapsamda 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 523 sıra
No.lu VUK Genel Tebliği ile 396 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmış ve mal ve hizmet
alımlarının Form Ba ve Form Bs ile bildirilmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.

1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının
Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil
edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel olarak
509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.

2) Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya
kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki
haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm
belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde
sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

3) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin
altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan
mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan
edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri
gerekmektedir.
Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verişmiştir.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here