Ana sayfa Muhasebe Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin Kullanım Kılavuzu

  Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin Kullanım Kılavuzu

  1170
  0

  1 Giriş

  Bu kılavuzda, e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden kabul veya red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “e-Fatura İptal Portalı”nın, e-Faturanın düzenleyicisi ve faturanın muhatabı alıcıları tarafından kullanılması suretiyle, düzenlenmiş faturaların elektronik ortamda iptal talebin oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda onaylanmasına ilişkin süreçlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır.

   

  2. E-Fatura İptal   Portalı
  2.1 Genel

  Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi için; iğiniz, faturayı düzenleyen tarafından fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebi e-Fatura İptal Portali aracılığı ile oluşturulması ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından iptal talebine onay verilmesi gerekmektedir. Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait e-faturalar e- Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

  Bilindiği üzere temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen harici itiraz yolları ile de itiraz edilebilmekte, e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden itiraz (red yanıtı) edilememekteydi. Başkanlığımızca tasarımı tamamlanan ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların istifadesine sunulan e-Fatura İptal Portalı aracılığı ile iptal işlemleri, bundan sonra e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden muhatabına iletilen red yanıtı olarak değerlendirilecek ve sistem içi itiraz mekanizması olarak kabul edilecektir.

  e-Fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları e-Faturalara sistem üzerinden (gerek Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e- Fatura sistemi üzerinden, gerekse temel fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e- Fatura İptal Portalı üzerinden) itiraz etmeleri mümkün bulunduğu gibi harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir.

  Ancak harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz işlemleri ve bu itiraz işlemlerinin sonucuna göre faturanın iptal edilmiş olup olmadığı, e-Fatura sistemi üzerinden takip edilmesi mümkün olamayacağından ve e- Fatura sistem üzerinde söz konusu faturalar satıcısı tarafından düzenlenmiş ve alıcısı tarafından da itiraz/iptale konu edilmemiş olduğu durumda, elektronik ortamda yapılacak kontrol ve denetimlerde mükelleflerimizin ilave açıklama yapmalarına ve bu itiraz ve iptal işlemlerini haricen gerçekleştirdiklerine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve bu bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesini gerektirecektir. Bu nedenle, ticari fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara e-Fatura uygulaması üzerinden, temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturalara da e-Fatura İptal Portalı üzerinden itiraz/iptal işlemlerini gerçekleştirilmesi özellikle sistem bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından tavsiye edilmektedir.

  2.2 Gerekli Programlar ve Ayarlar

  E-fatura İptal Portalı’nın kullanılabilmesi için mali mühür kartı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imzalama aracının kullanılması gerekmektedir. İmzalama aracının nasıl kullanılacağı www.efatura.gov.tr adresindeki imzalama Aracı Kullanım Kılavuzunda http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/%C4%B0mzalama_Araci_Kullanim_Kilavuzu.pdf detaylı olarak anlatılmıştır.

  3. E-Fatura İptal Portalı Kullanımı

  Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. E-Fatura İptal Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı programı açık kalmalıdır. e-Fatura İptal Portalı’na         https://efatura.gov.tr/FaturaIptal/index.jsp adresinden erişilebilecektir.

  3.1 Ana Ekrandan İşlemin Seçilmesi

  Bu ekrandan yapılmak istenilen e-Fatura İptal Talebi Oluşturma (bu talep faturayı düzenleyen tarafından seçilecektir) ya da e-Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı (bu onay işlemini faturanın alıcısı durumundaki kişi seçecektir) işlemi seçilmelidir.

  3.2 Fatura İptal Talebini Oluşturma

  Ana ekrandan fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklayınız. butonu tıklanarak iptal talebi ekranı açılır.

  “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (E-FATURA İPTAL TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI ) açılacaktır.

  “Fatura No” alanına e-fatura uygulaması üzerinden alıcısına ulaştırılan ve iptal edilmesi istenen faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

  Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra fatura iptal talebi oluşturulduğuna dair bilgi ekranı gelecektir.

  Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (olmayan fatura no, yanlış tutar bilgisi veya daha önceden iptal edilmiş fatura tekrar iptal edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

  3.3  Fatura İptal Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı Verilmesi.

  Ana ekrandan “Fatura iptal taleplerinin durumlarını görmek ve adınıza gelen iptal taleplerine onay vermek için tıklayınız ” butonu tıklandığında gelen ekrandan mali mühür bilgileri ile giriş yapıldıktan sonra giriş yapılan mali mühürdeki mükellefe gelen fatura iptal talepleri ve bu mükellefin daha önceden oluşturduğu fatura iptal talepleri listelenir.

  İptaline onay verilecek faturalar seçilip, mali mühür bilgileri girildikten sonra “Fatura İptal Et” butonu tıklandığında “İşlem Başarılı” sonucu alınırsa seçilen faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde iptal durumuna getirilmiş olunur.

  Giriş yapılan mali mühürdeki mükellefin iptal edilmesini talep ettiği faturaların talep durumları aynı ekranın alt tarafında “İptal Edilmesini Talep Ettiğiniz Faturalar” bölümünden takip edilir. Fatura alıcısı tarafından onaylanmamış iptal talepleri “Onay Bekliyor” durumunda bekler.

  Fatura iptal talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İptal Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır.

   

   

   

   

   


  Kaynak: efatura.gov.tr
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER

  E-fatura iptali nasıl yapılır?

   

   

  E defter ve e fatura’ ya geçme yükümlülüğü ne zaman başlar?

   

   

   

  İşletme esasına tabi olan mükellef internetten satış yapmaya başlarsa e-arşiv faturaya geçmek zorunda mı?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here