Ana sayfa Vergi Tekstil işi yapanlardan bilanço toplamı 25 milyonu geçenler VERBİS’e kayıt olmak zorunda...

  Tekstil işi yapanlardan bilanço toplamı 25 milyonu geçenler VERBİS’e kayıt olmak zorunda mıdır?

  91
  0

  Tekstil satış işi ile iştigal eden mükelleflerinde bilanço toplamı 25 milyonu geçerse verbise kayıt olmak zorunda mıdır?

  Evet 31/05/2022 tarihine kadar verbise kayıt yaptırılacak.

  Aşağıdaki linkde bulunan KVKK UYUM REHBERİNİ inceleyiniz.

  https://archive.ismmmo.org.tr/YAYINLAR/e_kitap/kvkk_uyum_rehberi_2.pdf


  VERBİS ile ilgili bir sorum olacaktı vergi levhasındaki kodu 325013- Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (PROTEZ DİŞ, METAL KURON, VB. İMALATI) olan mükellef için verbise kayıt zorunluluğu var mıdır?

  BAHSEDİLEN SEKTÖR İÇİN 50 ÇALIŞAN 25 MİLYON KISTASI DİKKATE ALINIR. SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNALAR 

  Kanunun 16’ncı maddesinde, “işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer almaktadır. 

  Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir. 

  Bu kapsamda alınmış olan 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de; 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

  Buna göre; 

  a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler, 

  b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler, 

  c) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler, 

  ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler, 

  d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar, e) Gümrük 

  müşavirleri, 

  f) Arabulucular, 

  G) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, 

  ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here