Ana sayfa Muhasebe Teknokent şirketlerinin Ar-Ge faaliyeti dışındaki giderlerine ait KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Teknokent şirketlerinin Ar-Ge faaliyeti dışındaki giderlerine ait KDV indirim konusu yapılabilir mi?

678
0

KONU

Teknokent Şirketlerinin Ar-Ge faaliyeti dışındaki giderlerinden pay verilmesi hak.


SORU

…Teknokentte faaliyet gösteren şirketin giderlerine ait ar-ge/yazılım dışındaki giderler ve kdv tutarları ile ilgili pay verme ve muhasebeleştirme konusunda bilgi verebilir misiniz?

(15.10.2018 16:06)


CEVAP

Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin, istisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işleri birlikte yapmaları halinde, müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

İstisna kapsamına giren ve girmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.

İstisnadan yararlanan mükelleflerin istisna kapsamındaki teslim ve hizmetleriyle ilgili her türlü mal ve hizmet alımları genel hükümlere göre KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Ayrıca, KDV Kanunu’nun 30’uncu maddesinin (a) bendinde; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı, hükmüne yer verilmiştir.

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


 

Ar-Ge Proje Değerlendirme Komisyonu üyelerine ödenen ücretler için G.V. ve KDV istisnası var mıdır?

 

Ar-Ge Projesinin Tamamlanamaması Veya Başarısızlıkla Sonuçlanması Halinde Ne Olur?

 

Başkası için yaptığımız Ar-Ge faaliyetinin vergi avantajından kim faydalanır?

 

Novartis, nükleer ilaçların AR-GE çalışmaları için 2.1 milyar dolar yatırım yaptı !

 

Gece çalışma tazminatı 5746 Ar-Ge desteklerinden yararlanır mı?

 

Üniversiteler Yüksek Teknolojili ürün üretimi için Ar-Ge şirketi kurabilir mi?

 

Teknopark Ar-Ge Teşvikleri nelerdir?

Ar-Ge İndirimi nedir? Sponsor olursam vergi avantajım olur mu? Bağış ve Yardımları Vergiden düşebilir miyim?

 

AR-GE Yapanlar Vergi Öder mi?

Ar-Ge’ye ne kadar harcıyoruz?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here