Ana sayfa Mevzuat Tekne turu kapsamında verilen yeme içme hizmetlerinde KDV oranı nedir?

Tekne turu kapsamında verilen yeme içme hizmetlerinde KDV oranı nedir?

35
0

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.801480

30.10.2020

Konu

:

Tekne turu kapsamında verilen yeme içme hizmetlerinde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce gerçekleştirilen günübirlik yat turu/gezisi hizmetine dahil olan yeme-içme hizmetlerinin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (BKK) geçici 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmaktadır.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) üncü sırasında; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin;

– (1) numaralı fıkrasının (p) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) için KDV oranı %8’e,

– (2) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri için KDV oranı %1’e

indirilmiştir.

Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünde, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) üncü sırasına ilişkin olarak kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerlerde, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerlerde (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranının 1/1/2008 tarihinden itibaren (%8) olarak uygulanacağı; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerin (%18) oranında KDV’ye tabi olduğu; yukarıda belirtilen yerlerin tanımı ve tasnifinde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürürlüğe konulan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuatın esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, teknelerle günübirlik tur hizmeti veren Şirketinizin yat turu/gezisi hizmetinin bedeline dahil olarak paket kapsamında talep eden müşterilere (standart) verdiği yeme-içme hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) üncü sırası veya söz konusu BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında olmadığından, genel oranda (%18) KDV’ye tabidir.

Ancak, Şirketinizin günübirlik yat turu/gezisi hizmetinden bağımsız şekilde söz konusu taşıtlar bünyesindeki yeme içme birimlerinizde müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetlere ilişkin olarak;

(a) Bu birimlerin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, benzeri yerler olduğuna yönelik işletme belgesine/ruhsatına sahip olunması durumunda (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesi hariç), yat turu/gezisi hizmeti bedelinden ayrı olarak bu yerlerde verilen hizmetler için 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/24) üncü sırasına göre, alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç olmak üzere %8 [alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç olmak üzere yeme-içme hizmetlerine anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesinin (2/b) bendi uyarınca 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1] oranında KDV hesaplanması mümkündür.

(b) Bu birimlerin söz konusu BKK eki II sayılı listenin (B/24) üncü sırası kapsamı dışında yer alması halinde ise bu yerlerde verilen hizmetlere genel oranda [alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç olmak üzere yeme-içme hizmetlerine anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesinin (1/p) bendi uyarınca 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında] KDV hesaplanması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here