Ana sayfa Mevzuat Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

798
0
1 Şubat 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30673

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/9/2017 tarihli ve 30186 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 25020 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER, 25220 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER, 254 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P., 255 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P., 25602 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 25702 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 25605 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25606 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 25705 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25706 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 288075 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 288076 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P., 355 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P., 644 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P., 645 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P., 85002 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 85102 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI, 85005 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 85006 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 85105 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 85106 FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI ve 88100 KİRA GİDERLERİ hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

25020 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLER

 

25220 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLER

 

254 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P.

 

255 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P.

 

25602 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

25702 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

25605 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25606 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25705 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

25706 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

288075 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

288076 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

354 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P.

 

355 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P.

 

644 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ – T.P.

 

645 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ – Y.P.

 

85002 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

85102 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

 

85005 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

85006 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

85105 KULLANIM HAKKI OLAN MENKULLERİN AMORTİSMANI

 

85106 KULLANIM HAKKI OLAN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

 

88100 KİRALAMA GİDERLERİ

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 35200 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI, 35201 FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI, 35202 DİĞER, 35300 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI, 35301 FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI, 35302 DİĞER, 880000 FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ ve 880009 DİĞER hesapları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

 

35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

35110 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

 

37609 DİĞER

37709 DİĞER

 

37803 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

37809 DİĞER

 

37903 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

37909 DİĞER

 

41412 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

 

41512 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 780 ALINAN KAR PAYLARI – TÜRK PARASI hesap açıklamasının ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkraya 35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI ve 41412 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI hesap açıklamaları eklenmiş; aynı fıkrada yer alan TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI hesap açıklamasının birinci paragrafı, 250 MENKULLER – TÜRK PARASI, 252 GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI, 254 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – TÜRK PARASI, 352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI, 354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI, 41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ, 644 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – TÜRK PARASI, 82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ve 880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI hesap açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“35010 GAYRİNAKDİ KREDİLER BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre gayrinakdi krediler için hesaplanan beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir.”

 

“41412 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklara ilişkin beklenen zarar karşılığı tutarları “Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardı esasları çerçevesinde bu hesapta izlenir.”

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan beklenen zarar karşılığı tutarları bu hesapta izlenir. Negatif karakterli, aktif düzenleyici bir hesaptır.”

 

“250 MENKULLER – TÜRK PARASI

Kullanım hakkı olan menkuller, faaliyetlerin sürdürülmesi için satın alınan menkuller ile ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri gereğince yapılacak yeniden değerleme sonucu menkullerde doğan değer artışları ve alımı yapılmış ancak henüz kullanım için dağıtımı yapılmamış stok menkullerin kaydına özgü aktif nitelikli bir hesaptır.

Bankanın mülkiyetinde olup faaliyet kiralaması yöntemi ile kiralamaya konu edilen menkuller 25021 Faaliyet Kiralaması Konusu Menkuller yardımcı hesabında izlenir.”

 

“252 GAYRİMENKULLER – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında, faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla satın alınan gayrimenkullerin, kullanım hakkı olan gayrimenkullerin, özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak inşaat ve ticaret veya işletmecilik amacıyla edinilen gayrimenkul maliyet bedellerinin ve gayrimenkullerin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucu meydana gelen değer artışlarının kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır.

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında kullanım hakkı olan gayrimenkullerin kiralama sözleşmesi sona erdikten sonra edinilmesi halinde, 25220 Kullanım Hakkı Olan Gayrimenkuller hesabından 25200 Bankanın Kullanımı İçin hesabına aktarılır.

Bankanın mülkiyetinde olup faaliyet kiralaması yöntemiyle kiralamaya konu edilen gayrimenkuller 25221 Faaliyet Kiralaması Konusu Gayrimenkuller yardımcı hesabında izlenir.”

 

“254 KİRALAMALARA İLİŞKİN GELİŞTİRME MALİYETLERİ – TÜRK PARASI

TFRS 16 kapsamında kullanım hakkı varlığının maliyetine eklenemeyen ve bahse konu Standartta istisnalar kapsamında yer alan kiralamalara ilişkin geliştirme amaçlı harcamalar bu hesapta izlenir. Kiralamalara ilişkin geliştirme maliyetleri faydalanma süresi dikkate alınarak eşit tutarlarla itfa edilir. Ancak her halükarda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak kabul edilir.”

 

“352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, kullanım hakkı olan varlıklara ilişkin kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler bu hesapta izlenir.”

 

“354 ERTELENMİŞ KİRALAMA GİDERLERİ (-) – TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardında belirtilen esaslara göre ertelenmiş kiralama giderleri bu hesapta izlenir. Kiralama işlemlerine ilişkin faiz giderleri bu hesabın alacağına 644 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri – T.P. hesabının borcuna kaydedilerek dönem giderlerine yansıtılır.”

 

“41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan edinilen bedelsiz hisse senetlerine isabet eden tutarlar nedeniyle aktifte meydana gelen artışların ilgili TMS’ler çerçevesinde izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır.”

 

“644 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN FAİZ GİDERLERİ –  TÜRK PARASI

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin Türk parası faiz giderleri bu hesaba kaydedilir.”

 

“82004 TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

“Finansal Araçlar” başlıklı 9 numaralı Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre hesaplanan tüm beklenen zarar karşılığı giderleri bu hesapta izlenir. Hesap, 182 TFRS 9 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) – T.P., 35010 Gayrinakdi Krediler Beklenen Zarar Karşılıkları ve 41412 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılığı hesapları ile karşılıklı çalışır.”

 

“880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TÜRK PARASI

Bankanın faaliyetlerini yürütebilmesi için raporlama dönemi içinde yaptığı diğer işletme giderleri bu hesaba kaydedilir. TFRS 16 kapsamına girmeyen kiralama işlemlerine ilişkin giderler 88000 Kiralama Giderleri hesabında izlenir.”

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 


Kaynak: T.C Resmi Gazete – 01.02.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here