Ana sayfa Eğitim Tedarikçi İlişkileri ve Satınalma Yönetimi

Tedarikçi İlişkileri ve Satınalma Yönetimi

2277
0

EĞİTİMİN AMACI:

İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun maliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir.. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. Eğitimde bu amaca yönelik ilke, yöntem ve sistemler açıklanmaktadır. Bununla birlikte ihtiyaç tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında tedarik süreçlerinin etkinliği ile ilgili şüpheler oluşmaktadır. Bu bağlamda, yetenek tabanlı ihtiyaç tespit metodolojisi, satın alma yönetim süreci ve kontrat yönetim ilkeleri bu eğitim kapsamında verilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1- Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Tedarikçi Kavramı ve İlişkileri

2- Kalite Kavramı, Müşteri Odaklı Çalışma ve Tedarikçi Boyutu

3- Tedarikçi Araştırma Süreci

4- Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi

5- Tedarikçi Firma Bilgi Formu

6- Tedarikçi Seçim Kriterleri

7- Tedarikçi Seçim Sistemi

8- Sözleşme Kavramı ve Türleri

9- Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri (kalite, teslimat, hız, maliyet, esneklik, işbirliği, vd.)

10- Tedarikçi Kalite Performansı

11- Tedarikçi Teslimat Performansı

-Teslimatlarda Miktara Uyum

-Teslimatlarda Termine Uyum

-Teslimat Maliyeti

-Standart Ambalaja Uyum

12- Tepki Hızı, Maliyetlendirme, Esneklik, Organizasyonel İlişkiler ve İşbirliği, Denetim, Bilgilendirme, Düzeltici Faaliyetler,

13- Tedarikçi Performans Değerlendirme Sistemi ve Tedarikçi Performans Raporu

14- Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu Örnekleri

15- Tedarikçi Gözden Geçirme Toplantısı

16- Tedarikçi Geliştirme Planlaması

– Süreç Seçimi

– İyileştirme İçin Hazırlık

– Süreç Analizi ve Yeniden Tasarım

– İyileştirmenin Uygulanması

– Düzeltici Faaliyet İsteklerinin Yerine Getirilmesi

– Tedarikçi Tanıma ve Takdir Sistemi

17- Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9000 vd.)  açısından Tedarikçi Değerlendirme Sistemi

18- Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM-Suppliers Relationship Management)

19- İhtiyaç tespitinin önemi

20- Yetenek tabanlı ihtiyaç analiz tekniği

21- İhtiyaç tanımlama esasları

22- İhtiyaç karşılama yöntem ve esaslarının belirlenmesi

23- Toplam paket yaklaşım esasları

24- Malzeme tanımlama

25- Hizmet tanımlama

26- Teknik şartname hazırlama

27- İhale yöntemleri

28- Kuvvetler ayrılığı prensibi

29- İhale rekabet ortamının yaratılması

30- Tedarikçi portföyü oluşturma

31- Tedarikçi Değerlendirmesi

32- İhale Seçim Kriterleri

33- İhalenin yapılması ve sonlandırma

34- İhale uyuşmazlıklarının giderilmesi

35- İhale yolsuzluklarının giderilmesi

36- Şartname hazırlama teknikleri

37- Şartname yükümlülüklerinin takibi

38- Uyuşmazlık tanımları ve giderilmesi

39- Ödeme yapılması

40- Garanti sürecinin takibi

EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Anlatım, örnek olaylar, tartışma, uygulamalar.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here