Ana sayfa Vergi Tecil Ve Taksitlendirme Kimler Tarafından Talep Edilebilir?

  Tecil Ve Taksitlendirme Kimler Tarafından Talep Edilebilir?

  1582
  0

  1- TECİL VE TAKSİTLENDİRME KİMLER TARAFINDAN, NE ZAMAN TALEP EDİLİR?
  Tecil ve taksitlendirme;
  1.1- Bizzat borçlunun kendisi,
  1.2- Vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler,
  1.3- Ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu tutulan kişiler,
  1.4- Bu konuda özel olarak vekâlet verilen kişiler,
  tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler.
  Tecil ve taksitlendirme, borcun ödenmesinden önceki her safhada, haczin tatbik edilmiş olduğu hallerde ise haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar talep edilebilir.

  2- TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEBİ NASIL YAPILIR?
  Borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesini talep eden borçluların, Tecil ve Taksitlendirme Talep  Formu ile bağlı bulundukları vergi dairesine, vergi dairesi  başkanlığına/defterdarlığa veya Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Söz konusu form, Başkanlığın internet sitesinden temin edilerek kullanılabilecektir.
  Tecil ve taksitlendirme talebinin değerlendirilebilmesi  için formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
  2.1- Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para  cezalarından olan alacaklar ve bunların fer ’ileri,
  2.2- Yükseköğrenim kredi borcu, yükseköğrenim  harç kredisi ve bu alacaklara ait gecikme zamları, vergi dairelerince taksitlendirilmekte olup, bu tür borçlarının tecilinin vergi dairesinden talep  edilmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here