Ana sayfa Vergi Taşıma ve Otel İşletmelerinde Hangi Belgeler Düzenlenir?

  Taşıma ve Otel İşletmelerinde Hangi Belgeler Düzenlenir?

  3131
  0

  1- TAŞIMA İŞLETMELERİ VE OTELLER HANGİ BELGELERİ DÜZENLEMEK ZORUNDADIRLAR?
  Taşıma işletmeleri ile otel motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)  aşağıda yazılı belgeleri düzenlemek zorundadırlar;
  1.1- Taşıma irsaliyesi
  1.2- Yolcu listeleri
  1.3- Günlük müşteri listeleri

  2- TAŞIMA İRSALİYESİ NEDİR?
  Taşıma irsaliyeleri; ücret karşılığında eşya nakleden,
  2.1- Bütün gerçek,
  2.2- Tüzel kişiler naklettikleri eşya için düzenlenen ve kullanılmak zorunda olunan belgelere denilir.

  3- TAŞIMA İRSALİYESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
  Taşıma irsaliyelerinde aşağıda yazılı bilgiler,
  3.1- Sürücünün ad ve soyadı,
  3.2- Aracın plaka numarasını ihtiva eden,
  3.3- Seri ve sıra numarası,
  dâhilinde teselsül eden bilgiler bulunur.

  ***Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır.

  ***Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.

  4- YOLCU LİSTESİ NEDİR?
  Yolcu listeleri; şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için,
  4.1- Müteselsil seri ve sıra numaralı,
  4.2- Oturma yerlerini planlı şekilde gösteren,
  4.3- İki nüsha yolcu listesi düzenlenir,
  4.3.1- Bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta,
  4.3.2- Diğer nüshasını işyerinde bulundururlar.

  ***Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır.

  5- YOLCU LİSTESİNDEN HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
  Yolcu listelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur;
  5.1- Yolcu listesini düzenleyen işletmenin,
  5.1.1- Adı veya unvanı,
  5.1.2- Adresi,

  5.2- Taşıtı işleten mükellefin,
  5.2.1- Adı, soyadı varsa unvanı,
  5.2.2- Adresi,
  5.2.3- Vergi dairesi,
  5.2.4- Hesap numarası,

  5.3- Taşıtın,
  5.3.1- Plaka numarası,
  5.3.2- Sefer tarihi,
  5.3.3- Hareket saati,

  5.4- Bilet numaraları işaretlenmek suretiyle,
  5.4.1- Yolcu sayısı,
  5.4.2- Toplam hasılat tutarı,

  6- GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ NEDİR?
  Günlük müşteri listeleri,
  6.1- Otel,
  6.2- Motel,
  6.3- Pansiyon gibi konaklama yerleri,
  odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.

  7- GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
  Bu listelerde aşağıdaki bilgiler bulunur;
  7.1- Mükellefin,
  7.1.1- Adı, soyadı, varsa unvanı,
  7.1.2- Adresi,

  7.2- Oda numaraları yazılmak suretiyle,
  7.2.1- Müşterinin adı, soyadı,
  7.2.2- Oda ücreti,

  7.3- Düzenleme tarihi.

  Kaynak: Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here