Ana sayfa Vergi Tasfiyeye giren şirketler yasal defterlerini ne zaman tasdik ettirmelidir?

  Tasfiyeye giren şirketler yasal defterlerini ne zaman tasdik ettirmelidir?

  Yasal Defterlerin Tasdik Zamanı

  56
  0

  2020 yılı içerisinde tasfiyeye giren firmamızın 2020 yılı yevmiye kapanış onayını sadece tasfiye halinde olanının kapanış onayı yeterli mi? Tasfiye öncesi döneme ait yevmiye defteri kapanış onayına gerek var mı?

  Tasfiye kararı alınan şirketin yevmiye defterinin kapanış onayı tasfiye kararının tescilinden itibaren 6 ay içinde yapılması gerekir. Tasfiye halindeki şirketin yevmiye defteri kapanış onayı tasfiye sürüyor ise 30/06/2021 tarihine kadar yapılacaktır.

  213 – VERGİ USUL KANUNU

  Kanun Kabul Tarihi : 04/01/1961

  Resmi Gazete tarihi : 10/01/1961

  Tasdik Zamanı

  Madde 221

  Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

  1.Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

  2.Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

  3. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/17 md.) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

  4.Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here