Ana sayfa Vergi Tasfiye’ye Giren Şirketler Defter Tasdikine Dikkat!

  Tasfiye’ye Giren Şirketler Defter Tasdikine Dikkat!

  11399
  0

  Tasfiye’ye giren şirketler, her ayrı dönem için defter tasdik etmelidir!

  1- Tasfiye’ye girmeden önce Tasfiye Dönemi için Ayrı Defter Tasdik etmeyi unutmayınız!         

  Tasfiyenin başladığı tarih ile aynı takvim yılı sonuna kadar olan hesap dönemi ve bu dönemden sonraki her takvim yılının ayrı bir dönem kabul edilmesi nedeniyle, her tasfiye dönemine ait kanuni defterlerin tasdiki zorunlu olup, tutulması zorunlu defterlerin en geç tasfiyeye girdiğiniz tarih itibariyle tasdik ettirilmesi gerekmektedir.book-1171564

  2- Bu zorunluluğun yasal dayanağı nedir ?

           213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
           2.1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma mecburiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sayıldığı 172’nci maddesi,
  2.2- Hesap dönemi” başlıklı 174’üncü maddesi; defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulacağı, kayıtların her hesap dönemi sonunda kapatılacağı ve ertesi dönem başında yeniden açılacağı, hesap döneminin normal olarak takvim yılı olduğu hükme bağlanmış,
           2.3- 220’nci maddesinde tasdike tabi defterler,
           2.4- 221 inci maddesinde ise tasdik zamanına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

           5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 

           2.5- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında, her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olacağı, tasfiyenin başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönemin bağımsız bir tasfiye dönemi sayılacağı hükmü yer almaktadır.


  Kaynak : T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 24/02/2016 tarih ve 67854564-105[1741]-113 Sayılı özelgesi
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here