Ana sayfa TTK Tasfiyeye Giren Kollektif Şirket Tasfiye Memuruna Ücret Ödenir mi?

  Tasfiyeye Giren Kollektif Şirket Tasfiye Memuruna Ücret Ödenir mi?

  3562
  0

  1- TASFİYEYE GİREN KOLLEKTİF ŞİRKETTE HANGİ BİLGİLERİN TESCİL VE İLANI YAPILMALIDIR?
  Tasfiye memurlarının;
  1.1- Atanmalarına,
  1.2- Değiştirilmelerine,
  1.3- Görevden alınmalarına,
  1.4- Yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından verilen tasfiyeye ilişkin kararların,
  tescil ve ilanı şarttır.

  2- TASFİYE HALİNDEKİ KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN TASFİYE MEMURLARINA ÜCRET ÖDENİR Mİ?
  2.1-
  Ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, sözleşmede veya sonradan verilmiş bir kararda belirtilmediği takdirde ücret alamazlar.
  2.2- Ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurları, ücret kararlaştırılmamışsa bile, hâlin gereğine göre takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler, anlaşmazlık durumunda taraflar yargı yoluna başvurabilir.

  3- TASFİYEYE GİREN KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE MEMURUNUN SORUMLUKLARI NELERDİR?
  3.1-
  Kanuna, şirket sözleşmesine veya iş görme şartlarını gösteren diğer hükümlere aykırı hareket ederek, üçüncü kişileri veya ortakları zarara uğratan tasfiye memurları, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsil olarak sorumlu tutulurlar.
  3.2- Tasfiye memurları, atadıkları ve hizmete aldıkları kimselerin kanuna, şirket sözleşmesine veya diğer iş görme şartlarını gösteren hükümlere aykırı hareketlerinden dolayı da Türk Borçlar Kanununun 116’ncı maddesi hükmünce, gerek üçüncü kişilere gerek ortaklara karşı müteselsil olarak sorumludurlar.
  3.3- Bu davalar, davacının, zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yılda ve her hâlde zararı doğuran fiilden itibaren 5 yılda zaman aşımına uğrar. Ancak, zararı doğuran fiil bir suç oluşturduğu ve Türk Ceza Kanununa göre süresi daha uzun bir dava zaman aşımına bağlı olduğu takdirde tazminat davasına da o zaman aşımı uygulanır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here