Tasfiye Halindeki Bir Şirket Birleşmeye Katılabilir mi?

1- TASFİYE HALİNDEKİ BİR ŞİRKET BİRLEŞMEYE KATILABİLİR Mİ? Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. Birinci fıkradaki şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır. 2- SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE BİRLEŞMEYE KATILIM OLUR MU? Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye … Okumaya devam et Tasfiye Halindeki Bir Şirket Birleşmeye Katılabilir mi?