Ana sayfa Makale Tarıma Dayalı Yatırımlar Desteklenecek!!!

  Tarıma Dayalı Yatırımlar Desteklenecek!!!

  1161
  0

  Resmi Gazete’de Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlandı.

  Tebliğ;
  1- Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
  2- Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
  3- Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
  4- Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
  5- Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
  6- Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi,
  7- Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
  8- Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
  9- Kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için
  yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  DESTEK KAPSAMI:
  01.01.2016-31.12.2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

  Destek ile ilgili yayımlanan Tebliğde şu konulara yer verilmiştir;
  1- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi VE Yatırım konuları
  2- Uygulama illerinin yatırım konuları
  3- Yatırım süresi
  4- Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler
  5- Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
  6- Uygun olmayan başvuru sahipleri
  7- Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı
  8- Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
  9- Proje Giderleri
  10- Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları
  11- Gider kalemleri
  12- İnşaat işleri alım giderleri
  13- Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri
  14- Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
  15- Ayni katkılar
  16- Proje Başvuruları
  17- Başvuru süresi
  18- Başvuracaklara sağlanacak teknik destek
  19- Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi
  20- Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi
  21- Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi
  22- Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
  23- Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
  24- Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri
  25- Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi
  26- Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler
  27- Denetim ve Yaptırımlar

  Tebliği İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete (13.09.2017 – 30179)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here