Ana sayfa Duyurular Tarım ve Hayvancılık sektörünün küresel boyuttaki ve Türkiye’deki durumu nedir?

Tarım ve Hayvancılık sektörünün küresel boyuttaki ve Türkiye’deki durumu nedir?

57
0

Küresel Durum

Küresel çapta artan nüfus, doğal kaynakların azalması ve iklim değişikliğinin neredeyse önlenemez boyutlara ulaşması tarım endüstrisini daha sınırlı kaynakla daha fazlasını üretme yolunda zorlamaktadır. Bu anlamda tarım endüstrisinin rolü, küresel gıda arzının desteklenmesinde temel önem kazanmaktadır.

Rakamlar açısından tarım, küresel nominal GSYH’nin %2,8’ine tekabül eden 2,4 trilyon dolarlık bir endüstriyi oluşturmaktadır. Tarımın küresel gayrisafi katma değeri, küresel GSYH’nin %3,4’ü kadardır. Tarım endüstrisinin birinci ayağı çiftçilik ise dünya nüfusunun % 19’u olan 1,3 milyar insana istihdam sağlamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan kimi ülkelerde, tarımın ekonomideki payı ve tarımdan geçimini sağlayanların oranı oldukça fazladır. Örneğin, tarım Hindistan nüfusunun yaklaşık % 58’inin birincil geçim kaynağıdır ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde ise tarımın ortalama katma değeri %40’ın üzerindedir. Bunun aksine, gelişmiş ülkeler daha az beşeri girdi ile daha çok çıktı üretilebilen alanlara yönelmiş; sanayileşmiş, tarımda ise teknolojiyi ön planda tutarak verimliliği artırmayı amaçlamıştır.

Bu kapsamda, her geçen gün varlığını her alanda arttıran Yapay Zekâ (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT), Blokzincir ve diğer teknolojik gelişmeler tarımsal üretim ve değer zincirinde de önemli yer tutmaktadır. Tarım endüstrisinin bir parçası olan bu yeni teknolojiler sadece üretimi artırmak ve kaynak kullanımını optimize etmekle kalmayıp eş anlı olarak israfı azaltmaya, gıdaların izlenebilirliğinin ve kalitesinin artmasına da katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda teknoloji ve tarımın (AgTech) artan yakınsaması, sektörü yeni girişimciler ve yatırımcılar için de cazip hale getirecektir.

Kaynak: kolayihracat.gov.tr

Türkiye’de Durum

Türkiye’de tarım sektörü son 17 yılın 14’ünde pozitif büyüme göstererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. İşlenmiş tarım ürünlerinin haricinde kalan tarım ürünlerinde ihracat hacmi 10 milyar dolara yaklaşmaktadır. En önemli pazarlar arasında Irak, Almanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri bulunmaktadır.

Türkiye tarım sektörünü geliştirmek için birçok adım atmaktadır. Gerek teşvikler gerekse sağlanılan kolaylıklar tarım sektörünün önümüzdeki yıllarda gelişmesinde rol oynayacaktır. Tarım sektörünün 2023 hedefinde bitkisel üretim için geliştirilecek çeşit sayısını beş katına çıkarmak ve tarıma dayalı sanayi işletme sayısında yaklaşık 2 kat artış bulunmaktadır.


Kaynak: kolayihracat.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here