Ana sayfa TTK Tarım Kooperatifleri Ana Sözleşmelerini Güncellemelidir!

  Tarım Kooperatifleri Ana Sözleşmelerini Güncellemelidir!

  1669
  0

  Tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri birliği örnek ana sözleşme değişikliklerine intibak (uygunluk) usul ve esaslarının belirlenmesine dair tebliğ 12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

  1- Tebliğin amacı, tarım satış kooperatiflerine ilişkin ana sözleşme değişikliklerini uygunluk esaslarını düzenlemektir.
  Amaç;
  – Tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birliği örnek ana sözleşme değişikliklerine uygunluk usul ve esaslarını düzenlemektir.

  2- Kooperatif ve birlikler örnek ana sözleşmelerini yönetim kurulu kararı ile yapabilirler.
  Kooperatif ve birliklerin, örnek ana sözleşmelerdeki değişikliklere intibak (uygunluk) işlemleri, Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır ve bu konuda ayrıca Genel Kurul Kararı aranmaz.

  3- Kooperatif ve birliklerin örnek ana sözleşme değişiklik metinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayımlanır.
  Kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu üyeleri tarafından, bakanlığın resmi internet sitesinde ( www.gtb.gov.tr ) yayımlanan örnek ana sözleşme değişiklik metinlerinin bulunduğu her sayfa imzalanır ve Yönetim Kurulu kararı ekinde notere onaylatılır.

  4- İntibak işlemi,  metin örneği Genel Müdürlüğe ve ilgili Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi ile tamamlanır.
  İntibak işlemi, noter onaylı yönetim kurulu kararı ile ekinde yer alan noter onaylı değişiklik metninin bir örneğinin Genel Müdürlüğe ve ilgili Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesi ile tamamlanır.

  5- Ana sözleşmedeki değişiklilere intibak işlemi, ortakların bilgisine sunulur.
  Ana sözleşmedeki değişikliklere intibak işlemi, intibak işleminin tamamlanmasını takiben yapılacak il genel kurul toplantısında, gündemde olmasa bile ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülerek ortakların bilgisine sunulur.

  6- Kooperatif ve birliklerin örnek ana sözleşme değişiklik intibak işlemlerinden yönetim kurulu sorumludur.
  Kooperatifler ve birliklerin örnek ana sözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemlerinin, Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden Yönetim kurulu sorumludur.

  Kaynak: Resmi Gazete (12.01.2017 Tarih – 29946 Sayılı)

  Tarih: 15 Ocak 2017

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here