Ana sayfa Muhasebe Tamir amaçlı gönderdiğimiz yedek parçalar için düzenleyeceğimiz e-irsaliyede açıklama olarak ne yazmalıyız?

  Tamir amaçlı gönderdiğimiz yedek parçalar için düzenleyeceğimiz e-irsaliyede açıklama olarak ne yazmalıyız?

  63
  0

  11.09.2020 tarihli gönderimini yaptığımız E-irsaliyeler için 1164 hata kodu ve açıklamasında null (irsaliye/irsaliye yanıtı belgesinde mükerrer satır ID bilgisi) açıklaması yer almakta. GİB’e ulaşamıyoruz. Mevcut kodlarda yer almamakta. Nasıl bir yol izlemeliyiz? 

  Muhtemel bir teknik hata gibi görünüyor. 

  e-irsaliye yanıtında mükerrer satır var mı ya da eksik bir bilgi girişi var mı diye kontrol etmelisiniz.

  Müşterideki çalışanımıza daha önce sattığımız yazıcıdaki arızalı ürünü değiştirmesi için gönderdiğimiz yedek parçayı e-irsaliye ile gönderirken açıklamaya “konsinye amaçlı teslim” yazmamız uygun mudur? 

  Konsinye tanımı satılmak üzere gönderilen mallar için kullanılır. “Tamir ve değişim amaçlı ” denmesi daha uygun olur.


  Konsinye olarak gönderilen malların konsinyi tarafından satılması durumunda fatura ve sevk irsaliyesinin kim tarafından düzenleneceği hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

   

     
  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229/7799-395 09/06/2011
  Konu : Konsinye olarak gönderilen malların konsinyi tarafından satılması durumunda fatura ve sevk irsaliyesinin kim tarafından düzenleneceği hk.  

   

  İlgi özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek konsinye olarak gönderdiğiniz malların konsinyi tarafından satılması durumunda fatura ve sevk irsaliyesinin kim tarafından düzenlenmesi gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış olup, aynı Kanunun 231/5 inci maddesinde ise, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

  Mezkûr Kanunun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının,teslimedilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması gerektiği; malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

  Anılan bent hükmünden anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi; ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belgedir.

  Öte yandan, konsinye işlemi, bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak üzere diğer bir işletmeye mal göndermesi işlemidir. Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak üzere teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinyi denmektedir.

  Malın konsinyiye teslimi bir satış değil emanet işlemi niteliğindedir. Zira malın mülkiyeti, konsinyi tarafından satılıncaya kadar konsinyatör üzerinde kalmaktadır. Esas itibariyle konsinyinin görevi, malın satışına aracılık yapmaktır.

  Bu itibarla, konsinye malın konsinyatör tarafından konsinyiye gönderilmesi halinde konsinyatör tarafından; konsinyi tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise konsinyi tarafından konsinye işlemi ile sevk edildiğine ilişkin açıklama yapılmak suretiyle sevk irsaliyesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, konsinyatör ile konsinyi arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile konsinyasyon suretiyle satılacağı belirlenen konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyiye kendi sattığı bedel üzerinden fatura düzenlemesi gerekmektedir.


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here