Ana sayfa SGK Tam kapanma dönemindeki günler senelik izin günleri ile mahsup edilir mi?

  Tam kapanma dönemindeki günler senelik izin günleri ile mahsup edilir mi?

  15 Yıl 3600 gün ile emeklilik 

  111
  0

  Ben bağımlı çalışan bir meslek mensubuyum.

  Birincisi bu kapanmayı bizim yıllık iznimizden düşebilirler mi? Bu şekilde izin kullanmış sayabilirler mi? Bu durumla ilgili bir açıklama var mı? 

  İkinci sorum 10 yılı geçmiş bir öğretmen kendi işi bırakırsa çalıştığı yıldan dolayı tazminat almaya hak kazanır mı? İstifa etse bile yasal olarak böyle bir hakkı var mı? 

  İşçi ile işveren anlaşırlarsa yıllık izne mahsup edilir. Anlaşma yok ise zorunlu nedenlerle oluşan kapanmadır ve 10 genel hayatı etkileyen nedenler seçilip eksik gün bildirebilir.

  Eylül 1999 öncesi işe girmiş olup 3600 günü dolduranların SGK dan yazı almaları halinde işyerinden tazminat alarak ayrılmaları mümkündür.

  2020 nisan ayında nakdi ücret desteği alan personel halen işe başlamadı.1 yıl geçti.2021 de Bu personel için yıllık izin hakkı nedir?

  4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller” başlığını taşımaktadır. Mezkûr maddenin “j” bendinde işverenler tarafından verilen diğer izinler ile kısa çalışma sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

  Buna göre, kısa çalışma yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında dikkate alınacaktır. 

  Kısa çalışma süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmasına ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.11.1983 tarihli ve E: 1981/9-1067, K: 1983/1169 sayılı kararı ışık tutmaktadır. 

  Mezkûr kararda, kıdem tazminatına esas hizmet süresinin tespitinde o tarihte yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesindeki düzenlemenin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. 

  1475 sayılı İş Kanunu’nun 51’inci maddesi de yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri düzenlemektedir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir düzenleme yapmamışsa da kanun koyucunun iradesi kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması yönündedir. 

  Pandemi ücretsiz iznine baktığımızda, yine yukarıda belirttiğimiz 4857 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin “j” bendinde yer alan “işverenler tarafından verilen diğer izinler” ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı ve bu nedenle pandemi ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını yargıtay kararları arasında bulunmaktadır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here