Ana sayfa Çalışma Hayatı Taksi ve Minibüs Şoförlerinin Ek-6 kapsamında ödeyeceği sigorta primi ne kadardır?

Taksi ve Minibüs Şoförlerinin Ek-6 kapsamında ödeyeceği sigorta primi ne kadardır?

Taksi ve Minibüs Şoförlerinin Ek-6 kapsamında ödeyeceği sigorta primi ne kadardır?

218
0

Hatlı minibüste çalışmakta olan ek-6 ile sigortası yapılan şoför ile ilgili işverenin özlük dosyası ve maaş bordrosu düzenleme yükümlülüğü var mıdır?

Ek-6 kapsamında sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortalılar gibi sigorta primlerini kendileri ödemekle yükümlüdürler.

Bunları çalıştıran araç sahiplerinin primlerin ödenmesiyle ilgili hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Primleri araç sahibinin ödüyor olması bu durumu değiştirmez.

Her aya ait sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir.

Yasal süresi içinde ödenmeyen primlere 5110 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi gereğince ödenme tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanır.

Ek-6 kapsamındaki sigortalılardan, kendi belirleyecekleri prime esas kazançları üzerinden yüzde 20 malullük – yaşlılık – ölüm sigortası primi, yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi alınır. Ayrıca giriş belgesinin altında yer alan “İşsizlik sigortası primi ödemek istiyorum” kısmını işaretlemiş olanlardan yüzde 3 işsizlik sigortası primi alınır.

Sigortalı ayrıca kendisi bir tercihte bulunup SGK’ya farklı bir prime esas kazanç bildirmemişe, bunların primi aylık brüt asgari ücret üzerinden tahakkuk eder. Asgari ücret alt sınırdır.

Bu kapsamdakilerden 2019 yılı sonuna kadar her ay için 26 gün üzerinden prim alınacak olup, bu ödeme aylık 30 gün üzerinden değerlendirilmektedir.

Bunlardan; 2020 yılında aylık 27 gün üzerinden, 2021 yılında aylık 28 gün üzerinden, 2022 yılında aylık 29 gün üzerinden, 2023 yılında ise aylık 30 gün üzerinden prim alınacak ve herhangi bir yasal değişiklik olmazsa bu 30 olarak sabitlenecektir.

Bu tarihten sonra Ek-6 kapsamında sigortalı olanlar her ay 30 gün üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Prim İşlemleri 2020 yılı için, Ek-6 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; prime esas günlük kazanç tutarının 27 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2020 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek-6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 2.943,00 TL × %32,5 × 27 ÷ 30= 860.83 TL’dir.

Bu kapsamdaki sigortalıların %3 oranındaki işsizlik primini de ödeyerek işsizlik sigortasına tabi olmayı talep etmeleri halinde ödemeleri gereken aylık prim tutarı 2.943,00 TL × %35,5 × 27 ÷ 30= 940,29 TL’dir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here