23.6 C
İstanbul
Cuma, 07 Ağustos 2020 4:35
Ana sayfa Etiketler Zorunlu

Etiket: zorunlu

E-Serbest Meslek uygulaması ne zaman zorunlu olacaktır?

0
Bazı halk otobüsü müşterilerim belediyeye 1 adet fatura kesmektedir ve 5.000 in üzerindedir. Bu müşterilerim e-arşiv faturalarını kendilerinin kesemeyeceğini söyleyip benim kesmemi istemektedirler. Benim bu...

VERBİS işlemleri nelerdir?

0
VERBİS, Sicile kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için; Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi, Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi, Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak...

VERBİS’e girişte, saklama süresi belirlerken aynı kategoride farklı saklama sürelerinin bulunması...

0
Aynı veri kategorisinde birden fazla saklama süresi bulunmakta ise, veri sorumlusunca bu sürelerden en uzun olanının bildirimde kaydedilmesi gerekmektedir. VERBİS’te, saklama süresinin seçimi ile...

VERBİS’e kayıt olurken KEP üzerinden gönderilen başvuru formlarının kuruma ulaşıp ulaşmadığı...

0
Kayıtlı elektronik posta (KEP), elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak...

VERBİS sistemine kayıt olurken Başvuru formunda adres bilgisi sistemde yer almıyorsa...

0
Verbis’e girilmesi gereken adres numarası nereden öğrenilebilir? Başvuru formu oluşturulurken ya da irtibat kişisi için profil tanımlama bölümünde yer alan adres girişi ekranında bulunan...

VERBİS sisteminde kamu kurum ve kuruluşların irtibat kişisi kim olmalıdır?

0
Kanunun Geçici 1 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarında, Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere bir üst düzey yönetici atanması gerektiği hükmü, Yönetmeliğin 11...

Kişisel veriler sadece kâğıt ortamında tutuluyorsa VERBİD sicile kayıt zorunluluğu var...

0
Sicil kaydı silinmiş olan veri sorumlusu, kişisel veri işlemeye başladığında yeniden kayıt olmalı mıdır? Kaydı silinmiş olan veri sorumlusu kişisel veri işlemeye başladığında tekrar VERBİS’e...

VERBİS’e başvuruda iletişim adresi olarak kep adresi kullanılabilir mi?

0
Başvuru formunun sistem üzerinden oluşturulması sırasında ilgili ekranda gösterilen uyarı metninde de ifade edildiği üzere Kurum ile iletişim başvuru formunda belirtilen elektronik posta üzerinden...

Gerçek veya tüzel kişilerin VERBİS’e kayıt olmaması durumunda uygulanacak yaptırım nedir?

0
GERÇEK veya ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN (ŞİRKET) SİCİLE KAYIT OLMAMASI HALİNDE YAPTIRIM ÖNGÖRÜLMÜŞ MÜDÜR? Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde “… Veri Sorumluları...

VERBİS Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişiklik ne zaman...

0
Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişiklik ne zaman bildirilmelidir? Yönetmeliğin 13’üncü maddesine göre, Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği tarihten...