16.6 C
İstanbul
Çarşamba, 30 Eylül 2020 6:23
Ana sayfa Etiketler Yükümlülük

Etiket: yükümlülük

Bankalar çek hesabı sahiplerini hangi kuruma bildirimini yapar?

0
Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu kişilere yapılan ödemelerin tutarları...

Çek kanunun amacı ve kapsamı nedir?

0
Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar...

Seyahat acenteleri birliğinin organları ve görevleri nelerdir?

0
Birliğin, A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Denetim Kurulu, D) Disiplin Kurulu, Olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.   ...

Seyahat acenteleri birliğinin görevleri nelerdir?

0
Seyahat Acenteleri Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acenteliği konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acenteleri...

Seyahat acenteleri birliğinin kuruluş amacı nedir?

0
Seyahat acenteleri, seyahat acenteliği mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanütü korumak amacıyla Seyahat Acenteleri...

Seyahat acentelerine idari para cezası ve belge iptalini gerektirecek durumlar nelerdir?

0
1618 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentelerine Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda...

Seyahat acentelerinin denetimi kimin tarafından yapılır?

0
Bakanlık, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdürleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasıyla seyahat acenteleri ve Seyahat acenteleri Birliğini her zaman denetleme yetkisini haizdir. Seyahat...

Seyahat acenteleri müşterilerini sigorta yaptırmak zorunda mıdır?

0
Seyahat acenteleri, Türkiye’de satılan paket turlarda: Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentenin iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya...

Seyahat acentelerinin yükümlülükleri nelerdir?

0
Seyahat acenteleri aşağıdaki hususlara uymak zorundadır: a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket...

İş sağlığı ve güvenliğini kim teftiş eder ve yetkileri nelerdir?

0
6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak...