18.5 C
Istanbul
Perşembe, 21 Kasım 2019 16:43
Ana sayfa Etiketler Yetkilendirme

Etiket: Yetkilendirme

Gümrükte eşyanın geçici depolanması neyi ifade etmektedir?

Gümrükte eşyanın geçici depolanması neyi ifade etmektedir?  Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur...

Gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu...

Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; ...

Gümrük vergileri neye göre hesaplanır?

Gümrük vergileri neye göre hesaplanır? Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Bir eşyanın gümrük kıymeti ne demektir? Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük...

Kişiler gümrük mevzuatı kapsamında gümrük iadelerinden bilgi talep edebilir mi?

Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya...

Gümrük idarelerine gümrük mevzuatına göre karar alması için kişiler talepte bulunabilir...

Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu idarelere...

Gümrük mevzuatına göre yetkilendirilmiş yükümlü statüsü nedir?

Müsteşarlık, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesinde ekonomik faaliyette bulunan yerleşik kişilere ikinci fıkrada yer alan şartları taşımaları...

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır?

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır? Royalti ve lisans ücreti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya...

Gümrük müdürlüklerinde Kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir?

Gümrük müdürlüklerinde kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir? Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı...

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi...

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymeti nasıl belirlenir?   Bilgisayarlarda kullanılmak üzere, ithal edilen veri ya da komutlar...

Bedelsiz ithalat yoluyla getirdiğim aracı satabilir miyim?

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?   Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın...