12.3 C
İstanbul
Salı, 25 Şubat 2020 14:45
Ana sayfa Etiketler Yeminli Mali Müşavir

Etiket: Yeminli Mali Müşavir

Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz?

0
Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz? 2019 Ekim İSTATİSTİKLERİ Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış; Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM)...

Nasıl ‘’Yeminli’’ Mali Müşavir Olunur?

0
Yeminli malî müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler. Edilen yemin şu şekilde olur; Yeminli malî müşavirlik...

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

0
1- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER NELERİ TASDİK EDERLER? Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin, 1.1- Malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, 1.2- Muhasebe...

SGK Eksik İşçilik Bildirimi Cezası Ne Kadar Biliyor musunuz?

0
Kurumun; 1- Defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından, 2- Serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Sosyal Güvenlik...

SMMM ve YMM’ler Ticaret Şirket Ortağı Olabilir mi?

0
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (S.M.M.M.) ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Y.M.M.) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre; 1- Yönetmeliğin 43.Maddesinde – Ticari Faaliyette...

Kimler Yeminli Mali Müşavir Olabilir?

0
1- KİMLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLİR? Yeminli Mali Müşavir olabilmek için, 1.1- En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak, 1.2- Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını...

S.M.M.M. Olabilmenin Özel Şartları Nelerdir Biliyor musunuz?

0
S.M.M.M. olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır. Bunlar; 1- Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan...

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Kimler Tarafından, Nasıl Yapılır?

0
1- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI KİMLER TARAFINDAN YAPILIR? Yeminli mali müşavirlik sınavı Birlik (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları birliği) tarafından yazılı...

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Sürecinde Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

0
1- YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILMALIDIR? 1.1- Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları...

İş Başlama Bildirimini Kimler Ne Zaman Yapmalıdır?

0
1- KİMLER İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ YAPMAKLA MÜKELLEFTİRLER? İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır: 1.1- Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, 1.2- Serbest meslek erbabı, 1.3- Kurumlar vergisi...