23.7 C
Istanbul
Çarşamba, 21 Ağustos 2019 10:35
Ana sayfa Etiketler YAPILMASINA

Etiket: YAPILMASINA

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. - 15.8.2019

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul...

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ...>>>   Kaynak: Çsgb Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar,...

Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar...

17 Nisan 2019 ÇARŞAMBA                  Resmî Gazete                                 Sayı :...

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak...

16 Nisan 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30747 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

12 Nisan 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30743 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ...

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte...

11 Nisan 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30742 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve...

Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik...

11 Nisan 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30742 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662...

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin...

11 Nisan 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30742 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE...

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

15 Mart 2019 CUMA                              Resmî Gazete                                Sayı : 30715         YÖNETMELİK Karar Sayısı: 822       Kaynak: T.C Resmi Gazete - 15.03.2019 Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel,...

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de...

6 Nisan 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30737 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2019/4) MADDE 1...