9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 19 Nisan 2021 6:34
Ana sayfa Etiketler Vergiye

Etiket: vergiye

Hat sanatını icra edenler vergiye tabi midir?

0
Hat sanatı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında bulunmadığı ancak GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilebileceği hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.01.03-E.48521 05.11.2020 Konu : Hat sanatı...

Küçük el robotu ile evde yapılan fıstık ezmesinin internet üzerinden satışı...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-E.336780 20.04.2020 Konu : Küçük el robotu ile evde yapılan fıstık ezmesinin internet üzerinden satışı. İlgide kayıtlı...

Evde hazırlanan bulmacaların internetten satılması vergiye tabi midir?

0
T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 47423198-120.01-E.4760 27.01.2020 Konu : Matbaada bastırılan derginin kendine ait web sitesinden satışının yapılması halinde mükellefiyet İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Emekli Sandığı emeklisi olduğunuz, evinizde...

Mütercimlik Faaliyeti Noter Yeminli Tercümanlık faaliyeti vergiye tabi midir?

0
T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü SÜRELİ Sayı : B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-10-13 29/12/2011 Konu : Mütercimlik Faaliyetinin Vergilendirilmesi İlgi      :28.04.2010 tarih ve 773 sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, ... tarafından Defterdarlığımıza (BİMER) elektronik ortamda gönderilen...

Veraseten intikal eden ancak gerçekte başkasına ait olan gayrimenkullerin bedelsiz devri...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 84098128-120-762 14/08/2012 Konu : Veraseten intikal eden gayrimenkulün satışında vergileme hk.             İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... İli...

Günlük yemek çeki istisnası 2021 yılı için 25 TL olarak belirlendi...

0
2021 Yılı için günlük yemek çeki istisna tutarı 25 TL + KDV (25,25 TL) olarak belirlendi İşyerleri tarafından çalışanlara yemek çeki veya karta bedel yüklemek...

Vergiye uyumlu mükelleflere %5’lik vergi indirimi nedir?

0
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 312) Resmi Gazete Tarihi: 27/05/2020 Resmi Gazete No: 31137 MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî...

Pişmanlıkla verilen beyanname vergiye uyumlu mükelleflerin %5’lik vergi indiriminden yararlanmasına engel...

0
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  Sayı: 27238360-010.06.01 GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ (Seri no: 2019/1) 1. Giriş Başkanlığımıza intikal eden olayların incelenmesinden, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle...

Hakem ücretinin vergiye tabi tutulması ?

0
Hakem ücretinin vergiye tabi tutulması 7194 SK MADDE – 12-: (AMATÖR MAÇLARI YÖNETEN HAKEM ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR.) 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının...

Kar payı (temettü) vergiye tabi mi?

0
Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?