19.4 C
Istanbul
Pazartesi, 23 Eylül 2019 14:33
Ana sayfa Etiketler Vade

Etiket: vade

Teminatlı Amme Alacaklarda Takip İşlemi Nasıl Yapılır?

1- TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya...

Amme Borçlusunun Ölümü Halinde Amme Alacağı Takibi Sonlandırılır mı?

1- TECİL EDİLMİŞ AMME ALACAĞININ MAHKEME TARAFINDAN İCRANIN ERTELE KARARI VERİLMİŞSE NE YAPILIR? İdarece tecil edilmiş bir amme alacağı hakkında kaza mercilerince (mahkeme) icranın tehiri...

Amme Alacaklarının Özel Ödeme Şekilleri Nelerdir?

1- AMME ALACAKLARININ ÖZEL ÖDEME ŞEKİLLERİ NELERDİR? Maliye Vekaletinin tayin edeceği yerlerde, nevileri mezkur Vekaletçe tespit edilecek amme alacakları, bu Vekaletçe isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle...

Dar Gelirliye Konut Fırsatı!!!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ),  Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul ili başta olmak birçok şehirde dar gelirlileri konut sahibi yapmak için çalışmalara başladı. Yapılacak...

Poliçe Nedir? Poliçe Nasıl Düzenlenir?

1- POLİÇE NEDİR? Poliçe: Alacaklının borçluya yazdığı ve belli bir süre sonunda belirli bir parayı kendisine ya da kâğıdı elinde bulundurana ödemesini bildiren, belli bir...

7020 Sayılı Yapılandırma Kanununa Göre Hangi Alacaklar Yapılandırılacaktır?

7020 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde, Kanun kapsamına giren alacakların ne şekilde yapılandırılacağı düzenlenmiştir. Kanun kapsamında alacakların yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacakların; 1- Kanunun 1’inci maddesinde belirtilen...

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına Belediyelerin Ücret Alacakları Girer mi?

7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken, vadesi 31.3.2017...

Belediyelerce Takip Edilen Hangi Kamu Alacakları 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamına...

Belediyelerin bu Tebliğin (I/Ç-1’deki 213 Sayılı VUK kapsamına giren alacaklar) bölümünde açıklanan alacaklarının yanı sıra, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında...

İl Özel İdarelerince Takip Edilen Kamu Alacakları, 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu...

7020 sayılı Yapılandırma Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince, il özel idarelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip...

SGK’nın Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki...

SGK’NIN FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI! 1- 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya...